Ředitelské volno

Zveřejněno: 22. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Rozhodnutí

 

Ředitelka organizace v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlásila dne

29. září 2017

ředitelské volno

 

 z provozních důvodů. Ředitelské volno platí pro žáky základní školy, pro třídy ZŠ Volduchy i v Oseku.

 Mateřská škola Volduchy zůstává v provozu. ZUŠ si organizaci svého vyučování řeší odděleně. Zřizovatel je informován, s rozhodnutím ředitelky souhlasí.

 

file ico Ředitelské volno.docx (52,8 KB)