Čtenářský klub 2. B

Zveřejněno: 8. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

ČK ve druhé třídě jako zájmový útvar byl zařazen z důvodu posunu

začátku vyučování od 8.40 v pondělí pro 2. B. Třídní učitelka učí AJ

v Oseku, ostatní vyučující jsou ve svých třídách. První hodinu nelze

obsadit.

1) Žák může přijít do školy v 7.30 h. ->pak bude na dohled zařazen

    do ČK, který povede ředitelka školy

2) Přijde do školy v 8.30 h., vyučování bude mít dle dalšího rozvrhu

Jiná varianta není. I kdyby byly děti dohlídávané v ŠD, měly by říze-

nou činnost. Kapacita ŠD a personální stav nám tuto variantu

neumožňuje. ČK bude ve ŠD nebo v půdní třídě, dle potřeby.