Páté třídy 2017/18

Zveřejněno: 22. 6. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Informace pro rodiče: budoucí páté ročníky

 

Vážení rodiče, dovoluji si Vám sdělit základní informace pro školní rok 2017/2018:

 

MŠMT svým rozhodnutím ze dne 16. 3. 2017 umožnilo ZŠ Volduchy vzhledem k počtu žáků zřídit další místo výkonu vzdělávání v ZŠ Osek. Totéž před tím schválila zastupitelstva obcí Osek a Volduchy, souhlas dala i ředitelka školy Osek a KÚ PK OŠMS.

Ředitelka školy Volduchy logicky rozhodla, že umístí do budovy v Oseku dvě páté třídy.

4. 9. 2017 zahájí žáci nynějších čtvrtých tříd další vzdělávání v budově ZŠ Osek. Zahájení bude 4. 9. dle zvonění v ZŠ Osek /viz dole. První den proběhnou dvě vyučovací hodiny. Ten den oběd nebude ještě zajištěn. Žáci i nadále zůstávají kmenovými žáky ZŠ a MŠ Volduchy. Jejich výuka bude personálně i materiálně zajištěna ZŠ Volduchy. Veškeré právní náležitosti vzdělávacího procesu bude nadále řešit ředitelka Mgr. Václava Aubrechtová. Týká se i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě naše třídy a naši žáci se plně podřídí organizačním pravidlům v ZŠ Osek, / bezpečnostní pravidla pro vstup do budovy a do tříd a na sportoviště či školní zahradu.

 

Rodiče prosím o zajištění dopravy žáků ke vzdělávání / průkazky bude potvrzovat paní ředitelka v Oseku již v přípravném týdnu v srpnu.

Učebnice budou z Volduch, školní pomůcky rovněž.

Naší škole bude umožněno využívat IT učebnu a sportoviště ZŠ Osek.

 

Stravování: v ZŠ Osek

Ekonomka, vedoucí ŠJ      Alena Najdenovová         tel: 371 781 356, 731 568 993

Vedoucí kuchařka             Vladimíra Aubrechtová

Přihlašování na začátku roku, v průběhu roku možné elektronické odhlašování a přihlašování obědů. Bude řešeno na začátku škol. roku další info. Přístup bude zprovozněn během září ze stránek školy: www.zs-osek.cz

 

Úklid tříd a případné ztráty, zapomenuté věci :

Školnice                         Vladislava Košařová

ZŠ Volduchy – ředitelka Mgr. Václava Aubrechtová , tel.: 371729784 – ředitelna, 371728351 sborovna

Třídní učitelky : 4. A Petra Sobczaková, AJ Matoušková J.

4. B Eva Sojáková, AJ Hahn F.

IT a TV Bc. Lucie Kučerová /obě třídy


 

Organizace školního roku: 

Zahájení:  4. září 2017
Podzimní prázdniny:  26. říjen a 27. říjen 2017
Vánoční prázdniny:  23. prosinec 2017 až 2. leden 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Pololetní prázdniny:  2. 2. 2018
Jarní prázdniny:  12. 3. 2018 – 18. 3.2018
Velikonoční prázdniny:  29. březen až 30. března 2018
Ukončení vyučování ve 2. pololetí  29. červen 2018
Hlavní prázdniny  

2. červenec 2018 až 31. srpen 2018

· Pokud žák jezdí na kole, dbejte na bezpečnost a pořiďte vybavení – helmu, světla. Škola neodpovídá za kola žáků, prostor je volně přístupný po celou dobu vyučování.

 

Tiskopisy si můžete vyzvednout u třídní učitelky nebo na internetových stránkách školy: www.skolavolduchy.cz. Na internetových stránkách školy jsou k dispozici další údaje a aktuality týkající se naší školy.

 

Zvonění v ZŠ Osek

1. 7:35 – 8:20

2. 8:30 – 9:15

3. 9:35 – 10:20

4. 10:30 - 11:15

5. 11:25 – 12:10

6. 12:20 – 13:05

 

 

Ve Volduchách dne 22. 6.2017                                           

Mgr. Václava Aubrechtová

ředitelka školy 

file ico Budoucí páté ročníky.doc (45,0 KB)