Plánujeme - školní družina:

 

              BŘEZEN 2018

 termín

Měsíc knihy - "Čtěme dětem každý den" aneb dospělí představují své oblíbené dětské knihy (zapojit se může kdokoliv).

celý měsíc

1. pomoc - "kurz" vedený odbornou lektorkou z Ččk

 

7. 3.

 MDŽ - tvořivé dílny
6.- 8.3.
Vítáme jaro - vyprávění, čtení, tradice...  
Velikonoční tvoření