Plánujeme - školní družina:

 

 

                 LISTOPAD 2017/ PROSINEC 2017

 termín

Tvořivá dílna - adventní věnce.
 
Country tance s p. učitelkou M. Plundrichovou
29. 11. 

Čertí pokusy aneb Věda je zábava - zábavné pokusy s M. Moulisovou z DDM Rokycany.

4. 12.

Čertí a andělský rej - přehlídka masek, čertí tanečky, andělská hudba.

Žáci si přinesou kostýmy nebo masky nebo (alespoň) čelenky či rohy :-D

5. 12.

Vánoční tvoření


Den otevřených dveří

 20. 12.

14,00 - 17,00