2. třída

Třídní učitelka:  

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga: Vladimíra Štětinová
E-mailový kontakt:   dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:   1. patro

Konzultační hodiny ..............  úterý od 14h po domluvě

Školní rok 2022 / 2023

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

TV

TV 

ČJ

M

IT (Ma)

ÚT

ČJ

M

PRV

ČJ

HV

ST

ČJ

M

ČJ

VV

 

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ

 

ČJ

M

PV

ČJ

 

 


Informace pro rodiče:

 

Dobrý den vážení rodiče a milé děti.

Přeji našim školákům úspěšný vstup do 2. třídy.

Těším se na všechny 1.9.2022 v 7.45 h naší třídě.

 

Mgr. Dana Široká
třídní učitelka ZŠ Volduchy
  

Fotogalerie třídy

 

 

 

Oznámení změn v provozu


Bylo nám sděleno, že ve čtvrtek 8. 9. a ve středu 14. 9. 2022

nepůjde elektrický proud ve školní budově Volduchy 9, kde sídlí MŠ

a ŠJ Volduchy.


Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem rozhodla:

1/ Ve dnech 8. a 14. 9. 2022 přerušuji provoz MŠ Volduchy.

    Zdůvodnění: Vzhledem k technickým překážkám nemůžeme

    zajistit stravu dětí a přijatelné hygienické podmínky.

 

2/ Ve dnech 8. a 14. 9. 2022 provoz ZŠ a ŠD nepřerušen. Žáci

    se budou učit dle rozvrhů.

    Zdůvodnění: Provoz zajistíme. Stravu žáků zajistit nemůžeme

                        z technických důvodů.

    Řešením je pomoc ze strany zákonných zástupců / dvě svačiny.


Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

 

Mgr. Aubrechtová

 

 

Třídní aktiv pro rodiče žáků 2.třídy

se koná v pondělí 12.9.2022 v 16h.

Třídní učitelka: Mgr. Dana Široká

 

 


 

Třídní konzultace se konají 15.11.2022 v 14.oo-17ooh.

Výukový program HASÍK   pro  2.tř

    24.10. 2022 v 8,30h

      7.11. 2022 v 8,00h

 

 

Dne 22.11.2022 mají rodiče, 

kteří se nemohli zúčastnit 14.11. třídní konzultace, 
možnost přijít od 14h.

Mgr. D. Široká