3.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Eva Polková
E-mailový kontakt eva+dot+polkova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro - ke kostelu

Školní rok 2021 / 2022

  1. 2. 3.
4.
5.
PO.  ČJ  M
 TV  TV  HV
ÚT.  ČJ  M  PRV  ĆJ  AJ
ST.  ČJ  M
 ČJ
 PRV  AJ
ČT.  ČJ  M
 VV  PV
 AJ
PÁ.  ČJ
 M  PRV  ČJ
 INF

Informace pro rodiče

---

Fotogalerie třídy

3. B - Práce se stavebnicí Gravitrax, moje kniha, září 2021

PV Gravitrax září 2021.mp4 (1,5 MB)