4. třída

Třídní učitel:
Mgr. Jitka Matoušková
E-mailový kontakt: jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro

Školní rok 2021 / 2022

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

AJ

PV

ÚT

ČJ

M

TV

TV

INF

ST

ČJ

M

VL

ČJ

AJ

ČT

ČJ

AJ

M

HV

ČJ

M

VV

VV

ČJ

Informace pro rodiče

 V ČJ pracujeme s podstatnými jmény určujeme i/y ve slovech, vzory rodu středního a ženského, mužského. V M písemně násobíme a dělíme. Počítáme s čísly v oboru 1 000 000.

Tvoříme na jarní témata, snažíme se využívat přírodní materiál.

V rámci Tělesné výchovy jsme absolvovali 20 h plaveckého výcviku. Žáci získali Mokré vysvědčení.

 

Zúčastnili jsme se besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, žáci měli možnost zakoupit si knihu s věnováním.

Navštívili jsme Centrum stavitelského dědictví Plasy, kde si žáci prošli muzeum, kde plnili úkoly a v truhlářské dílně si vlastnoručně vyrobili stojánek na mobil nebo auto.

 

V úterý 7. 9. žáci v rámci hodiny TV překonali (během, indiánským během, rychlou chůzí) trasu o délce 1 km.👍🏻

Fotogalerie třídy