Organizace školního roku 2021/2022 v MŠ Volduchy

Prázdninový provoz mateřské školy začíná 19.8.2021

Nově přijaté děti nastupují do MŠ od 1. 9. 2021.

U předškolních dětí je nutný zodpovědný přístup k docházce dětí do předškolního zařízení,

což vyplývá z pojmu povinná docházka předškoláků.

Nepřítomnost předškoláků v MŠ se řádně omlouvá / jako ve škole.

V MŠ se platí poplatky za školné a stravné dítěte.

Zákonný zástupce je povinen dodržovat platební termíny těchto úhrad.

V MŠ Volduchy budeme regulovat hygienickoepidemiologická opatření podle průběžných doporučení MŠMT. Na webových stránkách organizace budou včas upozornění na změny.


Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Vánoční prázdniny Provoz MŠ přerušen od 23.12.2021 do 2.1.2022
Jednodenní pololetní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Jarní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Letní prázdniny 

Provoz MŠ přerušen od 14.7.2022 do 17.8.2022