Změna cen stravného ve ŠJ od 1.2.2023

Zveřejněno: 18. 1. 2023, zapsal: Václava Aubrechtová

Školní jídelna                                 

   Vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů ŠJ jsme nuceni reagovat a zvyšit cenu stravného od 1.2.2023, abychom i nadále splňovali povinnosti nařízené vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování /výživové normy a finanční limity/. V souvislosti s tím je třeba, aby si rodiče nejpozději do 28. 2. 2023 přenastavili výši částky povoleného inkasa.

      

Cena stravného pro jednotlivé skupiny strávníků platná od 1. 2. 2023

     Strávníci do 6 let:

  • přesnídávka             10,-Kč + 2,- Kč pitný režim
  • oběd                       27,-Kč +  2,- Kč pitný režim                              
  • odpoled. svačina    10,- Kč + 1,- Kč pitný režim                    

     Pro děti 7 leté v MŠ

       přesnídávka               10,- Kč  + 2,- Kč pitný režim

       oběd                          29,- Kč + 2,- Kč pitný režim

       svačina pro děti 7 leté  10,-Kč + 1,- Kč pitný režim              

     Strávníci od 7-10 let:

      oběd   33,-Kč

    Strávníci od 11-14 let: 

     oběd    36,-Kč