Přihlašování do ŠD

Zveřejněno: 25. 8. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová

Přihlašování do ŠD

Přihlásit žáka do školní družiny pro školní rok 2022/2023 může zákonný zástupce ve dnech 29. 8. 2022 a nejpozději do 2. 9. 2022. Přihlašování se týká přednostně žáků 1. tříd, druhé třídy a dle kapacity i žáků 3. tříd. Ředitelka školy předpokládá, že zřídí 3 oddělení školní družiny maximálně.

Přihlášky bude přijímat vychovatelka školní družiny v budově školy od 8,00 do 12,00 hodin v týdnu viz nahoře. V přihlášce nezapomeňte uvést platný telefonní kontakt.

Aktuální tiskopis přihlášky vložíme na web školy, záložka Dokumenty ke stažení. Žák může být přijat pouze na základě písemné přihlášky, správně vyplněné, podepsané zákonným zástupcem.

Přihlášku lze vyplněnou vhodit i do schránky na budově školy.

Telefonní kontakt na K. Klírovou- pracovní: tel.: 604 400 920

 

 

Mgr. Aubrechtová