Oznámení- schůzka rodičů budoucích prvňáků

Zveřejněno: 29. 4. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová

Oznámení - schůzka rodičů budoucích prvňáků

 

Schůzka rodičů s třídními učitelkami se uskuteční dne 6. 6. 2022 v 16,00 hodin v budově ZŠ Volduchy. Doporučujeme účast z každé rodiny vždy jednoho ze zákonných zástupců. Předpokládáme, že do té doby budeme znát rozdělení do tříd / momentálně nám rozhodování blokuje probíhající řízení v Rokycanských školách, odklady a doporučující vyjádření k podpůrným opatřením jednotlivých žáků v PPP a případné přidělení asistentů pedagoga.

Program: 1/ seznámení s vyučujícími

                2/ doplnění dokumentace k žákovi dle potřeb školy

                    / dotazník žáka, souhlasy

                3/ školní družina, školní stravování, prostory školy,

                    zvyklosti, pravidla

                4/ pomůcky pro 1. třídu, pro TV a VV, razítka

                5/ různé: dotazy

 

Mgr. Aubrechtová