Termíny zápisů do MŠ a ZŠ

Zveřejněno: 21. 1. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová

Termíny zápisů do MŠ a ZŠ Volduchy pro školní rok 2022 / 2023


Zápis pro základní vzdělávání / zápis do 1. třídy ZŠ Volduchy se uskuteční 14. 4. 2022.

Forma zápisu do ZŠ bude upřesněna dle epidemiologické situace a doporučení MŠMT, tzn. zda se bude jednat o distanční formální zápis nebo o kontaktní zápis za přítomnosti dětí. Ředitelka školy tuto formu oznámí nejpozději 15 dní před předpokládaným termínem.

Zápis pro předškolní vzdělávání / zápis do MŠ Volduchy se bude konat 3. 5. 2022. Forma zápisu bude také teprve stanovena dle aktuální situace a dle doporučení MŠMT.

Již nyní jsou na webových stránkách školy ke stažení přihlašovací dokumenty. Pokud budou zákonní zástupci pro své děti požadovat odklad školní docházky nebo předčasný nástup školní docházky, musí doložit při přijímacím řízení dva doporučující posudky pro tento požadavek. Jeden doporučující posudek většinou vystavuje školské poradenské zařízení /PPP,SPC/ a druhý posudek odborný lékař, pediatr atd. Obě posouzení by neměla být starší tří měsíců zpět od data konání zápisu k základnímu vzdělávání.

Bližší informace k zápisu a řádné ohlášení zápisu bude na webu nejpozději 15 dní před termíny obou přijímacích řízení.

 

Mgr. Aubrechtová