Testování v ZŠ od 17.1.2022

Zveřejněno: 14. 1. 2022, zapsal: Václava Aubrechtová


   Informace k testování žáků v ZŠ od 17.1.2022

Od 17. 1. 2022 se mění frekvence testování žáků i zaměstnanců ZŠ na 1krát týdně, a to každé pondělí. Stávající hygienická opatření jsou platná i nadále.

Poznámky:

1/ Testování ve třídách v pondělí začíná v 7,30 hodin.

2/ U testování žáka 1.-3. ročníku může být zákonný zástupce.

3/ Vyučování začíná v 7,45 hodin. Je povoleno jen v pondělí dořešit v klidu testování, avšak maximálně do 8,00 hodin.

4/ Pokud se žák pondělního testování nezúčastní a je testován individuálně v den jeho příchodu v další dny v týdnu, nesmí testování zasáhnout výuku, ale musí být provedeno před zvoněním.

 

PS: Nově začíná od 17.1. 2022 testování zaměstnanců MŠ a ZUŠ, a to 2 x týdně.