Ošetřovné a předpoklad pro další týden.

Zveřejněno: 24. 11. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Ošetřovné a předpoklad pro další týden.

 

O ošetřovné můžete požádat Mgr. Polkovou/ statutární zástupce/ na její email, nevolejte do školy. Požadavek stručný : potřebuji vystavit ošetřovné na jméno dítěte, rodné číslo, MŠ nebo ZŠ, třída, oddělení. Paní Polková bude postupně žádosti vyřizovat.

Emailová adresa:

eva.polkova@skolavolduchy.cz

Ošetřovné budeme vystavovat na tento týden.

 

Týden od 29.11.2021 do 3.12.2021

Bude obnovena prezenční výuka ve všech třídách základní školy, v první třídě až od 1.12.2021 

!!! Omlouvám se, ale na pokyn OHS nyní= první třída smí do školy až od 1.12.2021/ výskyt onemocnění u dítěte.

Bude obnoven provoz v MŠ.

Pracovní neschopnosti zaměstnanců trvají, včetně izolace. 

V pondělí bude testování pro žáky.

Doporučuji všem pedagogům i v MŠ důslednou ochranu dýchacích cest.

Žádám rodiče, aby neposílali nemocné děti do školy a školky.

Nepovoluji ani v MŠ a ani V ZŠ společnou Mikulášskou nadílku, maximálně po třídách, bez masek.

Trvám na maximálně možném dodržování homogenity skupin. Proto nebude v provozu 3. oddělení ŠD tento týden. Ranní družinu oddělíme pro 1. a 2. oddělení. Stravování bude organizováno s třídním učitelem nebo asistentem /neplatí tedy rozpis dohledů ve ŠJ.

Škola bude ještě provozně omezena nepřítomností zaměstnanců. Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Aubrechtová