Upozornění pro doprovod dětí a žáků

Zveřejněno: 31. 8. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Upozornění pro doprovod dětí a žáků - pravidla

Vážení ,

v zájmu ochrany zdraví 158 žáků školy a 64 dětí MŠ se na Vás obracím s těmito pravidly pro začátek školního roku 2021/2022.

1/ Žádáme Vás o dodržování dopravní bezpečnosti v okolí školních budov.

2/ Doprovod dítěte nebo žáka vstupuje do vnitřních prostor školních budov s ochranou dýchacích cest a v budově se zdržuje dobu nezbytnou. Od 2.září do 3. září v budově ZŠ doprovod vstupuje pouze se žákem 1. ročníku. Od 6.9.2021 vstupují všichni žáci samostatně.

Výjimku tvoří rodiče s předškoláky =Šikulové 1,kteří mohou doprovodit dítě do šatny MŠ.

Další výjimku tvoří situace při testovacích dnech, kdy je umožněn doprovod od 1.-3 tř.

Testovací dny jsou 1.,6.,9.9. a u prvních tříd 2.9. /1.9. ne.

3/ V budově ZŠ je vnitřní prostor zamýšlen od vnitřních hnědých prosklených dveří. V budově MŠ pak od vnitřních bílých dveří.

4/ V budově MŠ -doprovod s dítětem ráno asistuje v šatně, předá dítě učitelkám a odchází. Doprovodit dítě do 1. patra bude možné jen do 10.9.2021,a to z toho důvodu, že procházející a pozdě přicházející děti a rodiče narušují ranní hry ostatním dětem a celková výchovná práce je chaotická. 

5/ Aktiv rodičů v MŠ bude v průběhu září, veškeré informace, budeme dávat na nástěnky v přízemí. Na web skolavolduchy.cz. Tento odložený aktiv je z toho důvodu, abychom zaznamenaly provozní záležitosti a mohly je projednat. 

6/ Zákonní zástupci komunikují s třídními učiteli o záležitostech svého dítěte emailem, telefonicky po 13,00 hodině. Rovněž je možné si sjednat předem konzultaci po vyučování. Je nepřípustné svévolné zdržování personálu obou budov od práce s dětmi.

Vážení, ve školních budovách plně využijeme veškerý prostor, které budovy nabízí pro práci s dětmi a žáky, proto vás maximálně žádáme o shovívavost, toleranci a pochopení v průběhu celého školního roku.

Přeji nám vše ve zdraví normálně probíhající školní rok, rozvíjející se děti a štastné a zdravé děti.

Mgr. Aubrechtová