Provoz od 17.5.2021

Zveřejněno: 11. 5. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Provoz škol od 17. 5. 2021


Mateřské školy - běžný provoz bez testování dětí

Na základních školách
Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací.
Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
    Ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021,  s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).


Další pokyny

Rozvrh platí původní ze září 2020.

Testování antigenními testy bude vždy v pondělí hromadně v kmenové třídě s třídními učiteli bez přítomnosti rodičů, a dále dle individuálního prvního nástupu žáka v průběhu týdne.

Tělesná výchova bude probíhat venku dle rozvrhu.

Hudební výchova probíhá dle ŠVP ve všech bodech kromě pěveckých činností.

Třídní učitelé na základě výstupů z rotační výuky individuálně nabídnou konzultace zákonným zástupcům ke vzdělávání žáků a organizačně si zajistí. Vstup do budovy v roušce či respirátoru.

Strávníci mají automaticky přihlášenou stravu.

 

Mgr. Aubrechtová, ředitelka org.