Základní škola od 12.4.2021 - provoz

Zveřejněno: 8. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Základní škola od 12. 4. 2021 - další mimořádná opatření

od 12. 4. 2021 se povoluje osobní přítomnost žákům 1. stupně, a to tzv. rotačním způsobem.

V týdnu od 12. 4.  bude prezenční výuka umožněna žákům z :

1. A, 2., 4. A, 5. A - skupina A2 / třídy A a 2.třída

zbývající třídy: distanční výuka - online výuka

1. A a 2. třída vstup předním vchodem

4. A a 5. A zadním vchodem

 

V týdnu od 19. 4.  bude prezenční výuka umožněna žákům z :

1.B, 3., 4.B, 5.B - skupina B3 / třídy B a 3. třída

zbývající třídy: distanční výuka - on line výuka

1. B a 3. třída vstup do budovy předním vchodem

4.B a 5. B vstup do budovy zadním vchodem

 

Prezenční výuka je podmíněna:

- testováním 2 x týdně / antigenním testem- LEPU Rapid- ve dnech pondělí a čtvrtek

  / žáci, kteří prodělali onemocnění covid 19- nutné potvrzení od lélaře nebo KHS, nebudou testováni max. 90 dní od nemoci

- nošení ochrany dýchacích cest / respirátory, nanoroušky, chirurgické roušky nikoliv látkové

- zachování homogenity tříd a skupin

- pravidelné větrání

Rozvrh hodin a dotace hodin na třídu je zachována - dílčí obměny oznámí třídní učitelé.

Žáci 5. tříd nebudou mít v pondělí 6. vyučovací hodinu.

Třídy jsou personálně posíleny asistenty, vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech za dodržení hygienických pravidel a pouze s tím, že je omezen kontakt osob s osobami v prostorách školy.

Školní družina bude umožněna žákům v prezenční výuce 1 a 2. tříd. Těmto žákům bude umožněna i ranní družina - testování proběhne zde neprodleně po příchodu. Ve třídě již žák nebude testován.           

Stravování bude obnoveno u všech dětí a žáků v prezenční výuce. Pokud žák v prezenční výuce nechce stravu a je přihlášen k odběru, samostatně mu jí rodič odhlásí.

telefon: 371728320 u paní Veroniky Šnejdarové

 

 

Informace budeme pravděpodobně doplňovat.

Mgr. Aubrechtová

 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021.pdf

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html?view=magazine