Záznamy za období: duben 2021

Zveřejněno: 23. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Běžný provoz MŠ od 26.4. 2021

V mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto ...

Zveřejněno: 20. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

 Zápis MŠ 2021 / 2022 - aktualizujeme


Termín distančního zápisu do MŠ

Kdy: 4. + 5. 5. 2021

Kde: budova ZŠ pro osobní podání ve vestibulu / samostatně

         zákonný zástupce/ v obálce vloží do ...

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Týden B3 a školní družina

Od 19.4. nastoupí k prezenční výuce žáci tříd B a 3. třída.

Přítomnost u testování se povoluje rodičům v respirátorech, a to u třídy ...

Zveřejněno: 14. 4. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Výzva k odstranění nedostatků - Zápis do ZŠ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 děkuji Vám za spolupráci při první části Zápisu dětí do 1. třídy formou dálkovou.

Pro Vaši informaci se jedná ...