Vzdělávání Volduchy od 1.3.2021

Zveřejněno: 27. 2. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Vzdělávání Volduchy od 1. 3. 2021

 Vážení,

v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu rozhodla vláda ČR o uzavření škol zcela a o uzavření mateřských škol od 1.3. 2021.

Jak jste si mohli všimnout tak se od března 2020 střídají 3 modely vzdělávání, do kterých dle pokynů přepínáme organizaci vzdělávání.

Pro ZŠ:

A/ klasicky známá prezenční výuka

B/ kombinovaná výuka / část žáků se vzdělává prezenčně a část distančně

C/ distanční výuka

Pro MŠ se jedná o dva modely:

A/ otevřená MŠ

B/ uzavřená MŠ / distanční výuka pouze předškoláků

 

Od 1.3. 2021 platí tedy pro všechny třídy ZŠ model C/ distanční výuka a pro MŠ model B/ uzavřená MŠ / distanční výuka předškoláků.

3.-5. třída pokračuje dle rozpisu a pokynů třídních učitelů v distanční výuce 

1.-2. třída se připojí k distanční výuce

Školní družina není v provozu. Školní jídelna není v provozu.

MŠ je uzavřena

Smíškové a Zvídálkové - dobrovolné aktivity - podpora ze strany učitelek

Šikulové = předškoláci

- pravidelné povinné distanční vzdělávání- příprava na školu formou pracovních listů a výukových videí a odkazů 

- doporučuji velmi se věnovat rozvoji grafomotoriky a řečových dovedností, samostatnosti, sebeobsluze a společenskému chování dětí

- v případě potřeby návštěva PPP Rokycany či SPC před zápisem k základnímu vzdělávání 

Vážení rodiče,

řídíme se pokyny MŠMT, vlády ČR a MZ. V průběhu bezkontaktního vzdělávání se vytváří neznámé nepřirozené prostředí v českém vzdělávacím systému. Mění se pokyny ze dne na den. Je velmi obtížné udržet jakýsi systém nebo organizaci práce při těchto změnách. Uvědomujeme si, množství růzností v situaci rodin, dětí, žáků. Chápeme volání po výjimkách. Distanční vzdělávání neboli dálkové on line vzdělávání vtrhlo do českého školství a zabydluje se stále více. Má některé výhody. Jsou žáci, jimž naprosto vyhovuje, daleko více než denní docházka do školy. Jsou ale také malí žáci, kteří bez dospělého se ztrácí, nemají technickou podporu, nemají lásku, pocit jistoty, bojí se.

Vážím si velice spolupráce vás všech dospělých, kterým záleží, aby i v této době bylo zprostředkováno dětem to nejdůlejžitější v životě, a to je poznání. Bez Vás to momentálně nejde. Děkuji za nás za všechny.

Za nás mohu říci, že se vzděláváme, zúčastňujeme se webinářů pro další rozvoj a pochopení problematiky distančního vzdělávání a jejího zakotvení v legislativě ČR. Šedesátpět procent z nás se přihlásilo do první vlny očkování pedagogů.

Přeji všem pevné zdraví, trpělivost a prosím o další spolupráci.

 

Mgr. Aubrechtová