18.11.2020 Návrat do školy žáků 1. a 2. tříd

Zveřejněno: 12. 11. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Návrat do školy- 1.A,B a 2. třída s platností od 18.11.2020

Dle vyjádření zástupců vlády ČR a ministra školství začne prezenční výuka žáků prvních druhých tříd.

Vzdělání se uskuteční dle řádných rozvrhů. Vyučovat se budou všechny vyučovací předměty. Z vyučování jsou vyňaty činnosti : zpěv a tělesná výchova. Místo těchto hodin bude zařazena náhradní vzdělávací práce /doučování, procvičování učiva z doby distančního vzdělávání/.

1. A  běžné personální zajištění / třídní pedagog + asistent

1. B  třídní pedagog

2. třída   třídní pedagog + 2 asistenti pedagoga / posíleno pro velký počet žáků

Školní družina - běžný provoz 1. a 2. oddělení / vychovatelky Klírová, Lorková.

Školní stravování - jen pro děti MŠ a pro žáky a pracovníky v prezenční formě vzdělávání.

Žáci 3.-5. tříd pokračují v distanční výuce.

Povoluji osobní konzultace pro žáky 3.-5. tříd ve formě  1 proti 1/ čili učitel a 1 žák / i za účasti zákonného zástupce, ale po předchozí domluvě s třídním učitelem/ hodina a termín. Nesmí narušovat prezenční výuku a provoz školy. Doporučeno žákům, kteří se nezúčastnili nebo jen sporadicky distančního vzdělávání, dále žákům s pedagogickou intervencí stanovenou zprávou PPP či SPC, žákům nezvládajícím probírané učivo. Délka jedné konzultace max 45 minut.

Všichni účastníci prezenčního vzdělání musí mít po celou dobu roušku. Doporučuje se intenzivně větrat. Platí použití desinfekce a další již známá hygienická pravidla / při kýchání, smrkání, použití  WC/.

Zákonní zástupci nevstupují do budovy školy.

Zákonní zástupci jsou odpovědní za prevenci šíření infekčních nemocí. Tzn. neposílají nemocné děti do školy, stejně tak děti, které byly v kontaktu s osobou pozitivní na nemoc covid- 19.

Mgr. V. Aubrechtová