Zahájení provozu MŠ Volduchy

Zveřejněno: 12. 8. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče, milé děti,

od 17.08.2020 zahájí provoz naše mateřská škola. Provoz od 17.08.2020 se týká pouze dětí, které již do MŠ chodily a provoz znají. Nové děti mohou nastoupit až od data přijetí. Provoz bude celodenní.

S ohledem na zajištění stravování uvítáme, když rodiče před nástupem svého dítěte do školky zavolají a docházku dítěte předem avizují.

MŠMT slibuje, že ředitelé škol obdrží v týdnu od 17.08.2020 teprve manuály k hygienickým podmínkám předškolního a školního vzdělávání a k postupu při výskytu onemocnění covid 19 a dalších nemocí. Z toho vyplývá, že zatím Vás nečeká nic mimořádného.

Upravujeme vstup do objektu MŠ, měl by být dokončen tento týden. Dokončena byla úprava školní zahrady podle projektu Revitalizace školní zahrady. S odborníky byly kolnzultovány ekologické prvky i prvky rozvíjející znalosti dětí o přírodě a vybízející k aktivitám. V souvislosti s touto změnou Vás upozorňujeme, že školní zahrada bude patřit k užívání pouze předškolnímu zařízení, nikoliv veřejnosti pro své aktivity. Dále tudy budou procházet školní děti a pedagogové ke stravování. Školní zahrada byla doplněna o prvky a aktivity pro děti. Je zde mlžidlo, altán, vrbový domek, venkovní metalofon, vyvýšené záhony na bylinky, mlatové cestičky, kamínkové mozaiky, ptačí budka, nové ohniště s lavičkami, barel na záchyt vody, dva zákryty starých studní. Zahrada je osázena čtyřmi  stromy, které v budoucnu zajistí stín /jírovce a lípy/. Dále pak výsadba květin a keřů podél hradeb musí vytvořit kompaktní stěnu keřů a pruh květinových záhonů. To chce svůj čas. Všechny rostliny byly vybrány tak, aby nebyly škodlivé dětskému zdraví. Záhony pod keři jsou doplněny kůrou a štěpkou z našich původních tůjí. Dřevo je připraveno na oheň k ohništi. Opravili jsme již poněkolikáté lavičku u stolu a přidali prvky k zavlažování. Zbývá opravit úpony u plachty dětského pískoviště.Ve školní jídelně jsme měnili bojler a provedli důslednou očistu prostor, zařízení a nádobí.

Paní učitelky chystají značky pro děti, umyly hračky, třídí a připravují, co je třeba. Těšíme se na Vás v pondělí.

Mgr. Aubrechtová