Něco končí, něco začíná

Zveřejněno: 26. 6. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Něco končí a něco začíná

.....a tak je to v životě školním pořád dokola.

Končí netypický školní rok, plný překvapení, změn, chaosu i nejistot pro všechny aktéry vzdělávacího procesu, školní rok řízený MŠMT, vládou ČR nepředvídatelným směrem, který udával neznámý a nový nepřítel.

   Už bylo mnohé řečeno o přínosech a záporech celého období od 11. března 2020 ve školách. Shrneme-li to, procvičila nás tato doba v trpělivosti, asertivitě, přizpůsobivosti, vzájemné pomoci, komunikaci, samostatnosti. Každý více zjistil, jaký je, a v jakém okolí je mu dobře, kdo mu chybí, co mu chybí, co potřebuje, co umí a neumí.

   Snažili jsme se ve škole reagovat na rychlé pokyny a změny od MŠMT. Chtěli jsme usnadnit rodičům i jejich dětem cestu za vzděláním bez povinné školní docházky. Reagovali jsme na velké  množství administrativních potřeb spojených s ošetřovným. Řešili jsme nečekané množství personálních záležitostí a opatřeních. Dokupovali jsme technické vybavení pro distanční výuku do každé učebny. Hledali jsme společnou platformu pro zadávání domácích úkolů. Učili jsme se navzájem. Vyplňovali jsme různá šetření a dotazování k situaci ve školách v souvislosti s distančním vzděláváním.

    Chtěla bych poděkovat všem spolupracujícím rodičům za jejich snahu, trpělivost, shovívavost, za snahu řešit a komunikovat s učiteli naší školy ve prospěch dětí a pro jejich vzdělávání. Děkuji zejména za slušné jednání, konstruktivní komunikaci a pochopení vůči pedagogickému sboru i za slovo poděkování a pochvaly od Vás k jednotlivým pedagogům. Oceňujeme maximálně úsilí rodin a snahu zajistit dálkový kontakt svému dítěti se školou. Podařilo se to v 98 %. Považujeme to za benefit do budoucna. Tam, kde se to nepodařilo, věříme, že je to záležitost přechodná, a že tato coronarovirová situace nám ukazuje, že je v určitém věku pro dítě dobré zařadit přístup k IT technologiím, a to samozřejmě se vší bezpečností a ochranou života dětí. Je třeba IT technologie v životě dítěte vnímat pozitivně ve prospěch rozvoje dítěte, avšak s tím, že dospělí ohlídají přirozené a zdravé IT prostředí.

Chtěla bych poděkovat rodičům, že i když někdy se zbytky sil, ale přesto, se věnovali denně učitelské práci. Byly to velice cenné okamžiky pro děti. Byla to velmi cenná zkušenost pro rodiče. Byla to naprostá změna pro učitele, kdy bez osobního kontaktu měla být probrána učební látka dálkovým způsobem.

 Jsem pyšná na pedagogický sbor naší školy a děkuji jednotlivým vyučujícím, že velice rychle zareagovali a dálkovou výuku nastolili a podařilo se předložit učivo jednotlivých ročníků, vyhovět různorodým individuálním požadavkům rodin našich žáků, vypořádat osobní věci, školní věci, školní platby při omezeném provozu.

Děkuji paní Libuši Monhartové, která spolu se mnou denně zajišťovala chod školy a veškerou administrativu i v době největšího omezení provozu.

Děkuji kuchařkám, které zabezpečily řádnou stravu bez úprav a úlev a vytvořily v jídelně správné hygienické zázemí a dokonce obsluhovaly žáky, aby byly předpisy naplněny.

Děkuji asistentkám pedagoga za to, že vykrývaly všechny mezery v dohledech, přesunech žáků, vedly některé skupiny, byly k ruce třídním učitelům.

Děkuji vedoucí učitelce MŠ, učitelkám v mateřské škole za udržování kontaktu s dětmi, za organizování her a činností na webu, za natáčení spotů pro děti.

Děkuji vychovatelkám školní družiny, že věnovaly veškerou snahu a i v omezených stavech dětí a podmínkách nabídly atraktivní a netradiční aktivity.

Děkuji provozním pracovníkům školy- školníkům a školnicím za péči o společné prostory a plnění hygienických norem pro úklid školních prostor.

Začínají prázdniny, hurááá......přeji všem zasloužený odpočinek, relax, klid a zábavu.

Přeji všem krásné léto

PS: Provoz ve škole i školce bude zajištěn každé pondělí a středu dopoledne pro nezbytné záležitosti a řešení.

 

Mgr. Aubrechtová