Pro rodiče budoucích prvňáků

Zveřejněno: 15. 6. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

 Informace pro rodiče budoucích prvňáků

1/ Informační schůzka do 30. 6. 2020 se neuskuteční

    / hygienickoepidemiologické  důvody/

2/ Seznam věcí potřebných do 1. třídy jste obdrželi

    K Vašim dotazům:

- pero / paní učitelky doporučují pera Stabilo, nedoporučují se

  mazací pera- to není v první třídě při nácviku psaní dobré

- místo kufříku se prvňákům pořizuje plastový box cca rozměr

  25 x 35 cm s víkem

- učebnice prvňák dostává / příští rok pořizujeme levnější variantu

  učebnic

- celkově platí, že rodič hradí to, co dítě popíše / sešit nebo

  pracovní sešit

3/ O místo ve školní družině se nebojte / prvňáci jsou přijímáni

    přednostně/.

    Ve školní družině je ranní i odpolední provoz.

    Ráno od 6,00 do 7,30 hodin, pak jde dítě do třídy. Odpoledne

    začíná ihned po výuce a končí v 16,00 hodin.

    Dítě se přijímá na všechny dny, ale rodič může po domluvě

    upravit přítomnost dítěte.

4/ Na začátku roku bude prostor přihlásit žáka do školní jídelny

    vyplněním přihlášky

5/ Pro organizační záležitosti začátku roku:

   - každý prvňák dostane zvací dopis od své třídní učitelky

   - první den je přítomnost ve škole cca 2 hodiny, začátek

     v 8,00 hodin, se školní taškou

   - první týden časově odstupňovaně  budou děti končit,

     / je vhodné počítat v rodině s varabilitou ukončení,

     pokud dítě nebude chodit do ŠD.

     Pokud bude prvňák rovnou v ŠD, rodina nic neřeší.

6/ Na začátku školního roku proběhne schůzka pro rodiče.

7/ Pokud potřebujete naléhavě informaci další:

    volejte 604 758 362 nebo email skola@zsvol.cz

8/ Všechny věci Vašeho dítěte označte monogramem, číslem,

    značkou.