Školné

Zveřejněno: 21. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Školné

Vzhledem k tomu, že ministr školství v mnoha diskuzích

jasně naznačil postup školy v otázkách školného, budeme

školné vracet.

Pokud dítěti nebo žákovi nebyla poskytnuta služba nebo

zájmové a předškolní vzdělávání, nelze od zákonných

zástupců vyžadovat placení školného. 

Postup vracení:

 Do 15. 7. 2020 Vám bude vráceno školné za ŠD a MŠ za období duben až červen v částkách, které jsme od vás za toto období obdržely. Tímto bude vyrovnán školní rok 2019/ 2020.

Co se týká prázdnin u MŠ? Pokud nám platby z trvalých příkazů budou nadále přicházet i během prázdnin, budou tyto vyúčtovány do 15.9.2020.