Požární ochrana očima dětí- výtvarná soutěž hasičů

Zveřejněno: 21. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Požární ochrana očima dětí - úspěch žáků

 

Štěpánka Bílá z 2. třídy ZŠ Volduchy svou prací obsadila

v okresním kole 2. místo v kategorii ZŠ 1.

Tobiáš Chlápek ze 4.B ZŠ Volduchy obsadil 2. místo v  kategorii

ZŠ 2.

Práce žáků nemáme bohužel k dispozici. Postupují do kraj-

ského kola.

Oběma našim žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci

svou i školy.

Mgr. Aubrechtová