Žáci 5. třídy-přestup

Zveřejněno: 13. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Žáci 5. třídy - přestup do ZŠ Osek

Paní ředitelka ZŠ Osek Mgr. Irena Lepešková požádala o zveřejnění informace pro rodiče žáků 5. třídy ZŠ Volduchy.

Žáci, kteří budou ve vzdělání pokračovat na ZŠ Osek -přestoupí do 6. třídy této školy, musí vyplnit Žádost o přestup žáků 5. třídy do 6. třídy, která je uveřejněna na webu ZŠ Osek. Tuto žádost musí doručit do ZŠ Osek vyplněnou.

webové stránky:  http://www.zs-osek.cz/

emailová adresa: zs.osek@seznam.cz

 

Z webu ZŠ Osek

Zákonní zástupci doručí škole vyplněnou a podepsanou žádost o přestup žáka, a to jedním z níže uvedených způsobů:

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Osek, Osek 16, 338 21 Osek u Rokycan);

b) e-mailem s elektronickým podpisem (zs.osek@seznam.cz);

c) datovou schránkou (2e2mf7u);

d) osobním předáním v ...