Ošetřovné a dostupné informace

Zveřejněno: 6. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vázení rodiče,

vzhledem k četným dotazům k ošetřovnému uvádím odkaz na

MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V dotazech občanů tam jistě najdete odpověď i na Vaše dotazy.

Pro lepší orientaci jen doplňuji:

- pokud se od 25.5.2020 otevřou školy bude se jednat o dobrovol-

  nou školní docházku / nadále zůstává dominantní distanční výuka

  dle slov pana ministra

- školy nastaví provoz / nikoliv běžný/,  takový, aby splnily hygienicko

  epidemiolog. podmínky

- práce v neměnných skupinách po 15 žácích

- hygienicko epidemiologické podmínky a prostorové a personální

  podmínky jsou limitující /tzn. v prostředí naší školy, šaten, školní

  jídelny omezené

- omezující je i nastavení pracovních smluv zaměstnanců a jejich

  úvazky / druh práce a i to, že někteří patří do rizikové skupiny

- doporučovaný pobyt venku o přestávkách je neproveditelný bez

  shlukování žáků vzhledem k poloze a situačním podmínkám školy

- pobyt venku mimo areál školy je zakázán / informace vyplývá z me-

  todiky

- ošetřovné by mělo být vypláceno do konce června - a dále teore-

  ticky do doby než bude obnovena povinná školní docházka / z

  toho vyplývá, že snad do konce června by mělo být ošetřovné

  vypláceno - vláda i nadále tuto problematiku řeší.

 

První krok k nastavení režimu školy:

kontaktujte, prosím, třídní učitele svých dětí a sdělte, zda máte v úmyslu poslat své dítě  od 25.5. 2020 do školy- předběžné zjišťování.

Státem určený termín do 18.5.2020 je již zcela závazný a bude doplněn čestným prohlášením o bezrizikovosti, které je součástí metodiky ZŠ uveřejněné na webu školy. Škola má smluvní partnery, dodavatele. Dle toho budeme objednávat a zajišťovat.

 

Dále:

*výuka plavání nebude obnovena

*školní výlety ani jiné akce nebudeme zajišťovat

*většina soutěží byla zrušena

*Olympijský běh letos nebude

*ZUŠ obnovuje individuální výuku 11.5.2020 / styl 1:1= žák a učitel/,

  vstup zadním vchodem, učitelé ZUŠ informováni, platí rouška na

  chodbách, přezutí dole

Mgr. Aubrechtová