Záznamy za období: květen 2020

Zveřejněno: 29. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Nový tiskopis pro rodiče, kteří neposílají nyní žáky do školy platný od 25.5.2020


Školy nevydávají již žádná potvrzení k OČR o uzavření zařízení.

Zde si můžete stáhnout formulář ...

Zveřejněno: 25. 5. 2020, zapsal: Jitka Matoušková
Zveřejněno: 21. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Školné

Vzhledem k tomu, že ministr školství v mnoha diskuzích

jasně naznačil postup školy v otázkách školného, budeme

školné vracet.

Pokud dítěti nebo žákovi nebyla poskytnuta služba nebo

zájmové a ...

Zveřejněno: 21. 5. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Požární ochrana očima dětí - úspěch žáků

Štěpánka Bílá z 2. třídy ZŠ Volduchy svou prací obsadila

v okresním kole 2. místo v kategorii ZŠ 1.

Tobiáš Chlápek ze 4.B ...