Důležité upozornění

Zveřejněno: 5. 2. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče,

důrazně Vás žádám o respektování pravidel v MŠ Volduchy týkajících se zdraví a nemocnosti Vašich dětí. Je zcela nepřípustné nerespektování těchto pravidel a bezohledné přispívání k rozšiřování infekčních chorob v našem zařízení. Je nemožné nevyhovění z Vaší strany pokynům učitelek a nepřevzetí dítěte do domácí péče, dítěte vykazujícího příznaky nemoci. 

Je to nezodpovědné vůči ostatním dětem, vůči těhotné paní učitelce a i směrem k ostatním pracovníkům v MŠ, ba i vůči Vašemu vlastnímu dítěti.

Příznaky budu specifikovat /týká se to ale samozřejmě i dalších:

- slabost dítěte, polehávání

- zelená hutná rýma

- kašel, dávivý kašel

- zvracení

- průjem

- teplota 

Není možné, aby dítě mělo ve školce naměřenou teplotu a druhý den přišlo do zařízení, totéž platí i u dalších příznaků. Nemoc vyžaduje klid a rekonvalescenci, kterou mi nemůžeme zajistit a ani to není naší povinností.

Vzhledem k zvyšujícímu se výskytu respiračních a infekčních onemocnění uvažuji, že příští týden uzavřu MŠ Volduchy / chřipkové prázdniny. Sledujte, prosím, web.

Mgr. Aubrechtová