6. 11. 2019 Stávka - vyjádření ředitelky organizace

Zveřejněno: 4. 11. 2019, zapsal: Václava Aubrechtová

Vážení rodiče,

dnes jsem přijala individuální postoje pracovníků organizace

k avizované Stávce pracovníků ve školství dne 6.11. 2019.

Po důkladném zvážení Vás seznamuji s výsledkem a uspo-

řádáním pro tento den:

1/ MŠ Volduchy - provoz bude zachován zcela

2/ ŠJ Volduchy - provoz bude zachován jen pro mateřskou

                           školu Volduchy

3/ ZŠ a ŠD - provoz nemohu zajistit vzhledem k počtu pracov-

                    níků, kteří se připojili ke stávce a budou čerpat

                    neplacené volno, nepřijdou do práce.

    ZŠ a ŠD - stávka pracovníků /

                    71,5 % pedagogů a provozních a asistentů

                    pedagoga a vychovatelek ŠD se ke stávce

                    připojilo                   

Zaměstnanci, kteří se ke stávce nepřipojili budou pokračovat

ve své práci nebo budou mít náhradní práci. Logo se stávkou

bude stávkujícími učiteli vyvěšeno na dveřích základní školy.

Plavání bude zrušeno / zodpovídá vyučující - včetně dopravy.

ZUŠ si domluví výuku individuálně, informovala jsem je.

Obědy žáků hromadně odhlásím.

Omlouvám se rodičům za tento nepříjemný zásah. Právo zaměst-

nanců na stávku musím respektovat.

Starostu obce / zřizovatele jsem informovala.

Výuka 7.11.2019 bude zajištěna podle rozvrhů.

 

Mgr. Aubrechtová