1. třída

Třídní učitelka:  

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga: Vladimíra Štětinová
E-mailový kontakt:   dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:   1. patro

Školní rok 2021 / 2022

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

ČJ

ÚT

TV

TV

ČJ

M

ST

ČJ

PRV

PV

ĆJ

ČT

ČJ

M

ĆJ

HV

ČJ

M

VV

ČJ

Fotogalerie třídy

Informace pro rodiče:

 

Dobrý den vážení rodiče a milé děti.

Přeji budoucím školákům úspěšný vstup do 1. třídy a mnoho nových radostných zážitků.

 1.9.2021  -  8.00h

Zahájení školní docházky:

Děti si vezmou s sebou s rodiči dobrou náladu a prázdnou aktovku.

 -   v 8.ooh zahájení školního roku 2021/2022 v 1.třídě  -  třídní učitelka
-   úvodní proslov -  paní ředitelka Mgr. Václava Aubrechtová, hosté
-   představení a seznámení se s novými žáky školy třídní paní učitelkou 
-   seznámení rodičů s organizací prvního týdne ve škole
-   vyplnění dotazníků, přihlášek - osobní údaje
-   prvňáčci si odnesou domů v aktovce uvítací balíčky (školní pomůcky), diplom,
    medaile a mnoho nových zážitků

Přeji všem klidný a příjemný první den ve škole.

Mgr. Dana Široká
třídní učitelka ZŠ Volduchy
  

2.9.2021  -  7.45h


- šatny - přezůvky (podepsané)

- testování:

V souvislosti s pandemii budou žáci prvních tříd testováni ve čtvrtek 2.9. v 7.45h .
Testování proběhne v naší třídě v prvním patře, vpravo od sborovny.
Testy dostanou všichni žáci na lavici a v doprovodu rodičů dle instruktážního videa podstoupí    testování.
    Prosím rodiče, aby pomohli ráno s testováním svých děti.
Děkuji.

- seznámení s budovou školy a třídou
- rozdání učebnic a pracovních sešitů
- ukončení 9.30 h

Mgr. Dana Široká
třídní učitelka ZŠ Volduchy


RODIČŮM DĚKUJI ZA POMOC PŘI TESTOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ.

3.9.2021
- výuka od 7.45h -  10.30

6.9.2021
- výuka dle běžného rozvrhu od 7.45h - 11.25h


Školní pomůcky na předměty Tv, Vv, Pv budou žáci nosit v průběhu  týdne od 6.9. - 10.9. 2021.
Prosím rodiče, aby vše podepsali jménem jejich dítěte.

Mgr. D.Široká


  Dne 7.9.2021 v 16h se koná v prní třídě zahajovací aktiv pro rodiče.


Od pondělí 6.9. 2021  budou nosit děti učebnice dle rozvrhu.
Výuka začíná v 7.45h, kde opět rodiče pomohou s testování svých dětí.
(testování 6.9., 9.9.)
Konec vyučování v 11.25h. (Takto již každý den)


Mgr. Dana Široká


Konzultační hodiny k zastižení třídní učitelky ve škole :

  úterý  13 - 14h      (lze domluvit telefonicky na jiný termín)