1.A třída

Třídní učitelka:  

Mgr. Petra Dienstbierová
Asistent pedagoga: Magdaléna Révay
E-mailový kontakt:   petra+dot+diensbierova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:   přízemí

Školní rok 2020 / 2021

---

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

TV

TV

ÚT

ČJ

PRV

ČJ

PV

ST

ČJ

M

ČJ

VV

ČT

ČJ

M

HV

ČJ

ČJ

M

PRV

ČJ

Informace pro rodiče

Fotogalerie třídy