1.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Eva Polková
E-mailový kontakt eva+dot+batelkova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: přízemí
Počet žáků
18
Vánoční přání tříd - prosinec 2019 6

Školní rok 2019 / 2020

 

1.

2.

3.

4.

PO

TV

TV

ČJ

PRV

ÚT

ČJ

M

ČJ

HV

ST

ČJ

M

ČJ

PRV

ČT

ČJ

M

VV

ČJ

ČJ

M

PV

ČJ

INFORMACE O SAMOSTUDIU

Všechny informace budou posílány e-mailem.