1.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Eva Polková
 Asistent pedagoga: Petra Forejtová
E-mailový kontakt eva+dot+polkova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: Přízemí - počítačová učebna
Počet žáků
18

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

ČJ

ÚT

ČJ

M

TV

TV

ST

HV

ČJ

PRV

ČJ

ČT

ČJ

M

PV

ČJ

ČJ

M

VV

ČJ

Školní rok 2017/18

Informace pro rodiče

Zahájení pro 1. ročník 4. 9. od 8.00 hod. (viz uvítací dopis) ve třídě.

5. 9. - 2 vyučovací hodiny (do 9:25 hod.)

6. 9. a 7. 9.  - 3 vyučovací hodiny (do 10:30 hod.)

od 8. 9. výuka dle rozvrhu