1 třída

Třídní učitel: Mgr. Michaela Plundrichová
Mgr. Michaela Plundrichová
Asistent pedagoga:
E-mailový kontakt: michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro

Počet žáků  28

Školní rok 2018 / 2019

Informace pro rodiče

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

ČJ

HV

ÚT

TV

TV

ČJ

PRV

ST

ČJ

M

ČJ

PV

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ

ČJ

M

VV

ČJ

Září

Tvoříme , hledáme , připravujeme , malujeme , obtahujeme , pátráme.........

Již umíme O , S a učíme se B .

Zlatovláska - ZUŠ Chrást

Sportovní dopoledne s kopanou

Říjen

sbíráme listy , počítáme kaštany , foukáme bubliny , andělé přiletěli o něco dříve ......