1. třída

Třídní učitel: Mgr. Michaela Plundrichová
Mgr. Michaela Plundrichová
Asistent pedagoga:
E-mailový kontakt: michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro
Počet žáků:  
28

Školní rok 2018 / 2019

Informace pro rodiče

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

PO

TV

TV

ČJ

PRV

ÚT

ČJ

M

ČJ

HV

ST

ČJ

M

ČJ

PRV

ČT

ČJ

M

VV

ČJ

ČJ

M

PV

ČJ

Září

Tvoříme , hledáme , připravujeme , malujeme , obtahujeme , pátráme.........

Již umíme O , S a učíme se B .

Zlatovláska - ZUŠ Chrást

Sportovní dopoledne s kopanou

Říjen

sbíráme listy , počítáme kaštany , foukáme bubliny , andělé přiletěli o něco dříve ......

LISTOPAD

Návštěva divadla Alfa

PROSINEC

Těšíme se na Mikuláše a na Vánoce ........

1. TŘÍDA - ÚNOR

BRUSLENÍ

1. třída - BŘEZEN

Začínáme číst slabikář , v matematice budeme počítat do 10 .

Bruslení do 13.3. - po skončení opět změna v rozvrhu.

Plánujeme školní výlet - zámecký statek Újezd nade Mží

ZDRAVÉ ZUBY

ŠKOLA V POHYBU

Pozorujeme hnízdění čápů

Duben

KVĚTEN

ČERVEN