2. třída

Třídní učitel: Mgr. Michaela Plundrichová
Mgr. Michaela Plundrichová
Asistent pedagoga:
E-mailový kontakt: michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro
Počet žáků:  
27

Školní rok 2019 / 2020

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

PRV

ČJ

M

ČJ

HV

ÚT

TV

TV

ČJ

M

 

ST

ČJ

PRV

M

ČJ

 

ČT

ČJ

M

ČJ

PV

INF

ČJ

M

ČJ

VV

 

Informace pro rodiče

Dobrý den.
Budu učit vaše děti v době nepřítomnosti p.uč. Plundrichové. 
Pukud mi budete chtít něco sdělit nebo mě informovat ohledně nepřítomnosti vašeho 
dítěte, pište stejně jako doposud na adresu p.Plundrichové. 
Můžete mi také zaslat SMS na tel. číslo 606588536.
      Těším se na spolupráci s vámi.         Mgr. Lenka Hoblíková

Co se učíme:
Český jazyk:
Psaní I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách. (Učebníce str.65, 66. Prac. sešit str.51, 52)
Slohové cvičení-popis osoby (učebnice str. 68)

Matematika: Odčítání s přechodem přes základ deset. (Učebnice 2. díl: str.22, 23, 24, 25)
Geometrie-Přenášení úseček. (Učebnice 2. díl: str. 72)

15.10.2019 - Divadlo Alfa - Honza.Honza?Honza!

16.10.2019 - Třída plná pohody

konzultační hodiny - 19.11. 2019  od 13.30 - 16.00 hodin

Zlatovláska - ZUŠ Chrást

Sportovní dopoledne s kopanou

Říjen

sbíráme listy , počítáme kaštany , foukáme bubliny , andělé přiletěli o něco dříve ......

LISTOPAD

Návštěva divadla Alfa

PROSINEC

Těšíme se na Mikuláše a na Vánoce ........

1. TŘÍDA - ÚNOR

BRUSLENÍ

1. třída - BŘEZEN

ZDRAVÉ ZUBY

ŠKOLA V POHYBU

Pozorujeme hnízdění čápů

Duben

KVĚTEN

ČERVEN

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019 - PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Vítání občánků na OÚ Volduchy

Těšíme se na Martina

Vánoční přání tříd - prosinec 2019 2

Projekt HASÍK