4. třída

Třídní učitel:
Mgr. Jitka Matoušková
E-mailový kontakt: jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro

Školní rok 2021 / 2022

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

AJ

PV

ÚT

ČJ

M

TV

TV

INF

ST

ČJ

M

VL

ČJ

AJ

ČT

ČJ

AJ

M

HV

ČJ

M

VV

VV

ČJ

Informace pro rodiče

Dokončili jsme opakování z předchozích ročníků. V ČJ rozlišujeme předložky a předpony, poznáváme stavbu slova. V M začínáme písemně násobit.

Tvoříme na podzimní témata, snažíme se využívat přírodní materiál.

 

V úterý 7. 9. žáci v rámci hodiny TV překonali (během, indiánským během, rychlou chůzí) trasu o délce 1 km.👍🏻

Fotogalerie třídy