2. třída

Třídní učitel: Mgr. Michaela Plundrichová
Mgr. Michaela Plundrichová
Asistent pedagoga:
E-mailový kontakt: michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro
Počet žáků:  
27

Školní rok 2019 / 2020

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

PRV

ČJ

M

ČJ

HV

ÚT

TV

TV

ČJ

M

 

ST

ČJ

PRV

M

ČJ

 

ČT

ČJ

M

ČJ

PV

INF

ČJ

M

ČJ

VV

 

Informace pro rodiče

15.10.2019 - Divadlo Alfa - Honza.Honza?Honza!

16.10.2019 - Třída plná pohody

konzultační hodiny - 19.11. 2019  od 13.30 - 16.00 hodin

Zlatovláska - ZUŠ Chrást

Sportovní dopoledne s kopanou

Říjen

sbíráme listy , počítáme kaštany , foukáme bubliny , andělé přiletěli o něco dříve ......

LISTOPAD

Návštěva divadla Alfa

PROSINEC

Těšíme se na Mikuláše a na Vánoce ........

1. TŘÍDA - ÚNOR

BRUSLENÍ

1. třída - BŘEZEN

ZDRAVÉ ZUBY

ŠKOLA V POHYBU

Pozorujeme hnízdění čápů

Duben

KVĚTEN

ČERVEN

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019 - PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Vítání občánků na OÚ Volduchy

Těšíme se na Martina

Vánoční přání tříd - prosinec 2019 2