3. třída

Třídní učitel:
Mgr. Jitka Matoušková
Asistent pedagoga: Alena Draská
E-mailový kontakt: jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 
1. patro

Rozvrh pro školní rok 2020 / 21

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

AJ

PRV

INF

ÚT

ČJ

M

TV

TV

ČJ

ST

ČJ

M

PRV

AJ

HV

ČT

ČJ

M

AJ

PRV

ČJ

ČJ

M

VV PV

ČJ

Informace pro rodiče

Fotogalerie třídy