1.A

Třídní učitel:  Mgr. Lenka Mengrová
Asistent pedagoga: Alena Šilpochová             
E-mailový kontakt: lenka+dot+mengrova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: Přízemí (směr Svojkovice)
Počet žáků
20

Školní rok 2017/18

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

ČJ

ÚT

TV

TV

ČJ

M

ST

PV

ČJ

M

ČJ

ČT

ČJ

M

HV

ČJ

ČJ

PRV

VV

ČJ

Informace pro rodiče

Fotografie z naší třídy