3.A třída

Třídní učitel:  Mgr. Lenka Mengrová
Asistent pedagoga: Alena Šilpochová             
E-mailový kontakt: lenka+dot+mengrova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: přízemí vlevo
Počet žáků:
20

Školní rok 2019/2020

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

M

PRV

TV

TV

ČJ

ÚT

ČJ

M

AJ

ČJ

HV

ST

ČJ

M

PRV

AJ

ČJ

ČT

ČJ

PRV

M

ČJ

VV

ČJ

M

AJ VV

INF

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,

ocitli jsme se v mimořádné situaci, která bude trvat do odvolání. Výuka bude probíhat formou samostudia. Informace k samostudiu budu zadávat 2x do týdne (pondělí, čtvrtek) prostřednictvím e-mailu rodičů.      

Fotografie z naší třídy

3.A - Vánoce 2019 1 3.A - Vánoce 2019 2