2.A třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Michaela Plundrichová
E-mailový kontakt michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: II. patro - směr na Svojkovice
Počet žáků
14

ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

HV

ČJ

PRV

ÚT

TV

TV

ČJ

M

IT

ST

PRV

ČJ

M

ČJ

AJN

ČT

ČJ

M

ČJ

VV

 

ČJ

M

PV

ČJ

 

Informace pro rodiče

Mgr. Plundrichová delší dobu nepřítomna. Nekontaktujte školu přes e-maily, ale přes telefon do sborovny: +420 371 728 351. Zástup - J. Bejčková

19.10.2017 - Třída plná pohody , prevence PPP Rokycany

3.11. Divadlo Alfa - Tři siláci na silnici

Konzulační hodiny dne 14.11.2017 odpadají z důvodu nemoci , nový termín bude upřesněn.

Fotografie z naší třídy

Projekt HASÍK

Mikuláš 

Předvánoční výstava zvonečků

Vánoce ve třídě