4.A třída

Třídní učitel: 

Bc. Filip Hahn
E-mailový kontakt hahn+dot+filip(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 2. patro vpravo
Počet žáků
13

Školní rok 2019/20

Ředitelské volno: 29. - 30.6.

Vysvědčení: 26.6.2020

Samostudium

Předposlední týden:

ve středu v 9:00 videohovor - diktát: shoda přísudku s podmětem

opakování:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

https://www.mojecestina.cz/shoda-prisudku-s-podmetem

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

https://www.umimematiku.cz/cviceni-cela-cisla

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=4530&action=show#selid

 

Pátek 12.6.

ČJ: PS str. 30 - 31, cv. 3 - 7

Př: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11042798844-krajinou-domova/214562260510008-vzpominky-na-sopky/

 

Čtvrtek 11.6.

ČJ: Dnes jsme narazili na problém, kdy se píše mě, mně nebo mne. - záeží na pádu

Tabulku máte ke stažení. 

M: sčítání a odčítání zlomků - PL ke stažení

 

Středa - 9:00 - videohovor

 

Úterý 9.6.

ČJ: přímá řeč - str. 107

hledejte přímou řeč v příběhu:

https://youtu.be/iPbpv6rD_D0

M:  sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - str. 43

 

Pondělí 8.6.

ČJ: str. 106 - celá

M: 35/25 -28

 

Čtvrtek 4.6. + Pátek 5.6.

ČJ: doplňovačky - ke stažení

M: str. 34 celá + 35/23, 24, 25

 

Středa 3.6.

ČJ: úkol v učebně

AJ: Uč, str. 49.; PS, str. 49

poslech v souborech ke stažení

 

nový pokus o videohovor : středa 3.6. 9 hod. 

Úterý 2.6.

ČJ: 104/4, 105/4

M: 33/14, 15

 

Pondělí 1.6.

ČJ: uč. 105/1 - ústně, všimnout si, jaký tvar má příčestí v rodě ženském.

Úterý 9:00 - videohovor ze třídy.

M: uč. 33/9, 10 - prohlédnout. 33/13 - napsat


SOUBORY KE STAŽENÍ

file ico Skloňování já - ty (14,4 KB) file ico M - sčítání a odčítání zlomků (91,0 KB) file ico doplňovačky (432,5 KB) file ico AJ - poslech 71 (1,9 MB) file ico Shoda přísudku s podmětem (386,6 KB) file ico AJ - Najdi zvířata (58,5 KB) file ico Opakování sloves (95,5 KB)


Pátek 29.5.

ČJ: 104/1 (ústně), 2, 3.

M(G): Renovujeme pokoj a potřebujeme nakoupit barvu a podlahovou kritinu.

Pokoj je dlouhý 5 metrů, široký 5 metrů a strop je 3 metry vysoko.

Kolik metrů čtverečních podlahové krytiny musíme koupit?

Na kolik metrů čtverečních musíme koupit barvu?

 

VL: Slyšte slované - vznik Velkomoravské říše - video

 

Čtvrtek 28.5.

ČJ: Shoda přísudku s podmětem:

A) podívejte se na video zde

B) Uč. str. 103

cv. 1)

- vypsat základní skladební dvojice, určit rod podmětů, sledovat, jak se chovají příčestí minulá u přísudků.

- cv. 2) napsat do sešitu

C) vybarvi žížaly v souborech ke stažení

 

Člověk a jeho svět:

Úchvatné video o skalním megapoli

 

 

 

Středa 27.5.

ČJ: https://youtu.be/pJRyrQchCs0   + uč. 102/3, 4.

 

AJ: Wordsearch - ZOO Animals - ke stažení

 

Úterý 26.5.

ČJ: Podmět a přísudek

https://youtu.be/vEaUKt5H22Y

Uč. str. 101 cv. 1) ústně, cv. 2) písemně (nemusíte a) a b))

M: str. 32 - celá

 

Pondělí 25.5.

ČJ: opakování sloves: pracovní list - ka stažení

M: opakovaní zlomků - klikni

 

Čtvrtek 21.5. + Pátek 22.5.

ČJ: uč. str. 100

M: obsah čtverce, str. 28

AJ: PS str. 48


Středa 20.5.

Pár rébusů na potrápení hlavičky. Co je na obrázcích špatně?

 

 

Úterý 19.5.

ČJ: Stavba věty - uč. str. 99

cv. 1) přečtěte si text a úkoly k němu udělejte ústně

věnujte pozornost textům ve žlutých rámečcích

cv. 2) utvořte souvětí a napište je do úkolu v Google učebně (v krajním případě do sešitu)

M:  uč. str. 26, cv. 12, 15, 16, 17.

 

Pondělí 18.5.

ČJ: v pátek se mi nepovedlo přidat soubor ke sažení, takže ho máte k dispozici dnes

AJ: podle učebnice (lekce 10) nakreslete 5 divokých zvířat a pod každé napište 2 věty: 

Vzor:

This is a lion. It eats meat.

(Toto je lev. Jí maso.)

 

 

Pátek 15.5.

ČJ: procvičení slovesného způsobu - PL ke stažení

M: učebnice str. 25 - celá

 

Čtvrtek 14.5.

ČJ: 

Dnes se naučíme další kategorii sloves.

Již víme, že u sloves určujeme OSOBU, ČÍSLO  a ČAS.

Jaký je ale rozdíl mezi slovesy píšete, pište, psali byste?

- Rozdíl mezi nimi je ve slovesném způsobu.

 

Způsob u sloves máme trojí.

1) OZNAMOVACÍ

2) ROZKAZOVACÍ

3) PODMIŇOVACÍ

-> toto si zapamatujte

(vzpomeňte si na druhy vět - ty jsou dány slovesným způsobem)

 

1) Oznamovací způsob vyjadřuje, že se nějaký děj uskutečňuje, uskutečnil nebo uskuteční.

To znamená, že mluvíme o ději reálnem v čase přítomném, minulém nebo budoucím.

četl jsem, čtu, budu číst

učil jsem se, učím se, budu se učit

 

Ve spojení s částicí vyjadřujeme přání: začnou prázdniny.

 

2) Způsob rozkazovací

Jak už název napovídá, vyjadřujeme jím rozkazy, povely, pokyny a podobně.

V češtině existuje jen  ve třech osobách:

- ve 2. osobě jednotného čísla -> pojď, piš, sedni si

- v 1. osobě množného čísla -> pojďme, pišme, sedněme si

- ve 2. osobě množného čísla -> pojďte, pište, sedněte si

nemůžu přece rozkazovat sám sobě nebo někomu třetímu

 

3) Způsob podmiňovací - vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit

 

V přítomném čase jím vyjadřujeme přání a podmínky.

Kéž by mě přijali na vysokou školu.

Kdyby mě přijali na vysokou školu, byl bych šťastný.

 

V minulém čase jím vyjadřujeme nereálný děj.

Kdybych nezlobil, nemusel bych být potrestán.

 

Podmiňovací způsob využíváme také k vyjádření úcty a zdvořilosti.

Přál byste si jídelní lístek?

Prosili bychom jídelní lístek.

 

Všimněte si!

Je tvořen slovesem s příčestím minulým (-l, -la, -lo, -li, -ly, -la) a tvarem slova by.

 

POZOR!

Správné tvary jsou tyto:

já bych (psal, psala) , ty bys (psal, psala), on/ona/ono by (psal, psala, psalo)

my bychom (psali, psaly), vy byste (psali, psaly), oni/ony/ona by (psali, psaly, psala)

 

V obecné řeči se mluvnicky nesprávně používají tvary bysme, byj sme, by jsem, by jste, by ses...

V mluveném projevu se to dá tolerovat, ale je to nespisovné. Když to však někde čtu, chce se mi zvracet. Zejména v diskuzích na internetu, kdy se pisatel snaží psát spisovně a napíše: ...to by jsme se na to podívali... nebo ...vy by jste si snad přál, aby...

Kde se píše jaké i/y, se budeme ještě učit.

 

A teď praxe:

celkem je tam 10 krátkých cvičení

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/zpusob1.htm

 

M: Obsah obdélníku - str. 22 a 23. 

 

Středa 13.5.

středeční oddychovka - loupežnická násobilka (v souborech ke stažení)

 

Úterý 12.5.

ČJ: učebnice - 96/5 (a - e)

M: str. 24, cv. 1., 2., 3.

 

Pondělí 11.5.

AJ: 10:00 a 16:00 videohovor

M: str. 19

 

Čtvrtek 7.5.

ČJ: máte nový úkol v učebně

AJ: V pondělí 11.5. v 10:00 a v 16:00 se uskuteční videohovor - Angličtina.
Projděte si 9. lekci, abyste byli schopni mi říci, co děláte který den v týdnu, jaké máte koníčky.

 

mimo téma:

Zvu vás ke sledování livestreamu koncertu mé kapely The Dixie Hot Licks.

Začíná ve 20:00 na adrese nazivo.avik.cz 

 

Úterý 5.5.

ČJ: cvičení a hra se slovesným časem: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-cas

M: procvičování zlomků:

 https://www.umimematiku.cz/matematika-4-trida 

-> oddíl Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Pondělí 4.5.

V souborech ke stažení máte testík zručnosti: 2 obrázky, které lze nakreslit jedním tahem.

Zkuste si to :-)

ČJ: str. 93 - celá (nic nepíšeme, naučíme se, co je to příčestí minulé, jak je tvořen minulý čas)

Pak si napište cv. 3 a 4 na str. 94.

 

Čtvrtek 30.4.

ČJ: pracovní list - sobor ke stažení

VV: namaluj (štětcem a barvami) nebo nakresli (pastelkami) obrázek na téma REJ ČARODĚJNIC

 

Středa 29.4.

Středeční oddychovka - dokumenty ke stažení

 

Úterý 28.4.

ČJ: UČ 92/4

M: UČ str. 16 - celá

 

Pondělí 27.4.

M: procvičte si zlomky hravě: https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani

ČJ: 

1) opakování koncovek podstatných jmen - PL v souborech ke stažení

2) Slovesa - budoucí čas - UČ. celá strana 91

 

Pátek 24.4.

Pokud jste se zúčastnili výkladu na Meet:

M: uč. str. 15, cv. 1 - 6

Pokud ne, tak ještě 12/1, 2, 4 a 13/5, 6

Čtvrtek 23.4.

ČJ: přečtěte si tento článek

Do sešitu vypište:

1) 10 podstatných jmen a určete u nich pád, číslo, rod a vzor.

2) 5 přídavných jmen

3) 3 číslovky

4) 7 sloves a určete  u nichosobu a číslo

5) 2 příslovce

6) 4 předložky

M: Slovní úlohy: uč. str. 18, cv. 21, 22, 23.

Středa 22.4.

videochat (viz Google učebna) - začátek 13:30

Úterý 21.4.

ČJ: Uč. 90/7, 7 a)

Zkuste si doma napsat diktát ve cv. 10

AJ: Uč. str. 45 - poslech v souborech ke stažení

-> Nejprve si prohlédněte obrázky a potichu si přečtěte text.

-> Nahrávku si poslechněte v celku a čtěte potichu. Poté si ji pusťte ještě jednou a zastavujte si ji po větách a čtěte nahlas (klidně i víckrát). Můžete si příběh zkusit i zahrát.

PS str. 45 - celá - nahrávka v souborech ke stažení

Pondělí 20.4.

ČJ: V google učebně máte nový úkol. (filmový)

M: online procvičování převodů jednotek --> čas - klikni

Starší práce

Pátek 17.4.

ČJ: připojte se ke kurzu Český jazyk google učebně

-> po přihlášení žákovským účtem na google.com klikněte na symbol devíti teček,

vyberte položku Učebna

-> pak klikněte vpravo nahoře symbol +

-> přidat se do kurzu

-> zadat kód, který Vám pošlu mailem (na žákovské adresy - kdo ji má aktivovanou, jinak rodičům)

Připravil jsem Vám tam kvíz opakování slovních druhů

M(G): uč. str. 6 (celá)

 

Čtvrtek 16.4.

ČJ: Uč. str. 89, cv. 4 a), b)

AJ: Uč. str 44 - přečtěte si dopisy a do sešitu napište, které obrázky patří které dívce. Pak v PS vyplňte str. 44.

 

Středa 15.4.

Středeční oddychovka - omalovánka ke stažení

 

Úterý 14.4.

Jaké jste měli Velikonoce?

Napište mi o tom e-mail z vašich nových školních adres (přístupné přes gmail). 

10 vět. Do středy večer ;-)

(Účty jsou vytvořené pouze se přihlásíte a změníte heslo)

 

M: uč. str. 8 cv. 10)

 

 

Hezké velikonoční prázdniny všem!!!

 

Středa 8.4.

Středeční oddychovka:

zahrajte si hru:

https://www.gramar.in/cs/game.php

 

Úterý 7.4.

ČJ: uč. str. 90, cv. 5 a 6.

M: uč. str. 7, cv 3, 4, 5 a 6.

 

Pondělí 6.4.

ČJ: Slovesa v čase přítomném

ČASOVÁNÍ SLOVES

Co to znamená?

Jak už víme, u sloves určujeme kategorii OSOBA.

Utvoříme tedy tvar slovesa ve všech osobách čísla jednotného a množného.

Když máme vyčasovat např. sloveso lézt, řekneme si:

 lezuty lezešon (ona, ono) lezemy lezemevy lezeteoni (ony, ona) lezou

Podívejte se do učebnice na stranu 89, cv. 2 a 3.

Jsou slovesné tvary v čase přítomném jednoduché nebo složené?

 Jaké i/y píšeme v koncovkách sloves v čase přítomném?

V souborech ke stažení máte pracovní list.

- do cv. 2 nemusíte psát slovesa, která jste napsali již ve cv. 1

 

M: 3. díl učebnice (červená)

str. 4: cv. 4), cv. 9)

str. 5: cv. 14), cv. 16)


Pátek 3.4. 

M(G): UČ 38 celá

ČJ: UČ 88/4 a), b)

 

Čtvrtek 2.4.

ČJ:

Zvratná slovesa

– jsou slovesa, jejichž nedílnou součástí je zvratné zájmeno se nebo  si.

Nejedná se o složený tvar (hraje si, nosí se…).

Pomocí zvratného zájmena se mění význam slovesa:

hraje (na hudební nástroj) x hraje si (s hračkou)

maluje (pokoj) x maluje se (líčí se)

myje (nádobí) x myje se (ruce, nohy, uši)

 

Cvičení:

1. Utvoř věty se slovesy povídat, povídat si, vonět, vonět se, zabalit, zabalit se.

2. Opiš z textu pouze věty, ve kterých je zvratné sloveso:

Myju se, abych nebyl špinavý. Čistota je vizitkou každého slušného člověka. Ale nevím, jestli si mám také čistit zuby. Pravidelně? Jak často? Jen si vzpomenu na kartáček, vybaví se mi přísná paní doktorka s vrtačkou v ruce. V noci jsem se vzbudil s hrůzou, že mi vytrhne všechny zuby. A tak si dvakrát denně čistím zuby a pro jistotu se dvakrát denně sprchuju. Co kdyby mi upadl krk?

 

Dále splňte na straně 88 cv. 3)

 

AJ: slovní zásoba - aktivity + tvorba otázky a krátké odpovědi (2. osoba -> 1. osoba)

Do you play football in your free time?

 ----> Yes, I do.

----> No, I don't.


Uč. str. 43 dole - vyberte si 3 sporty z tabulky, utvořte otázky a odpovězte na ně podle skutečnosti.

PS str. 43 celá

 

Všimněte si, které sporty se pojí se slovesem play (hrát) a které se slovesem go (chodit).

Za sport jsou v AJ považovány kolektivní sporty a hry - fotbal, hokej, basketbal, tenis, golf, ...

-> ty se hrají, proto i v angličtině používáme play.

Ostatním sportům se v AJ říká activity. Ty se 'chodí' dělat (chodím plavat, lyžovat, tančit, bruslit, ...) -> roto máme go swimming, skiing, dancing, skating, ....

 

Středa 1.4.

Středeční oddychovka:

K aprílu tu máme parádní nástroj na tvorbu komixu.

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

A zde je český video návod, jak na to:

https://youtu.be/TT1bXtu0gak

Tak tvořte! :-)

 

Úterý 31.3. 

ČJ: uč. str. 87/3 a) - d) (vše písemně)

M: Odpověz a dokaž výpočtem:

 Ve čtvrté třídě má skoro každý žák nějakou sbírku. Někdo sbírá ubrousky, jiný nálepky, odznaky, pohlednice nebo třeba hokejové kartičky.Martin, Karel a Ondra sbírají poštovní známky.

MARTIN má 165 známek.

KAREL má 330 známek. 

ONDRA má 490 známek.

1. Kolik známek chybí Martinovi, aby jich měl stejně jako Ondra?

2. Mají Martin a Karel dohromady alespoň tolik známek, kolik má Ondra?

3. Karel tvrdí, že má dvakrát více známek než Martin. Je to pravda?

4. Kolik známek chybí Ondrovi, aby jich měl třikrát více než Martin?

5. Kolik známek by musel Ondra přenechat Karlovi, aby jich měli oba stejně?

6. Dědeček dal Martinovi k narozeninám album s 276 známkami. Který z chlapců má nynínejvíce známek?

 

Pondělí 30.3.

ČJ: Otevřete si didaktu - Ohebné slovní fruhy 1 - zaměřte se na slovesa

pokud se Vám nepovede Didaktu zprovoznit, výtah najdete v souborech ke stažení

M: Opakování na straně 58 (celá stránka) - bude oznámkováno

 

čtení na víkend:

https://www.gramar.in/cs/test.php

 

Pátek 27.3.

VL: Přečíst stranu 13, výpisky v souborech ke stežení VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

M(G): Konstrukce čtverce, konstrukce obdélníku

 podívejte se na videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

Narýsujte:

čtverec ABCD; a = 4 cm

čtverec EFGH; e = 5 cm

obdélník KLMN; |KL| = 4 cm, |LM| = 2 cm

obdélník STUV; |ST| = 6 cm, |TU| = 3 cm 5 mm

ČJ: Jednoduché a složené slovesné tvary

Uč. str. 87, cv. 1 a 2 a), b), c)

 

 

Čtvrtek 26.3.

ČJ: Procvičte si, co jste se naučili o slevesech:
TVAR URČITÝ a TVAR NEURČITÝ - PL v souborech ke stažení (lze vypracpvat i do sešitu)

M: budeme počítat s beruškou - písemné násobení; vypočítejte si on-line 21 příkladů :)

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

 

Středa 25.3.

Středeční oddychovka - soubor ke stažení

 

Úterý 24.3.

ČJ: Zopakujte si, co jsou to slovesa (zjistíte v učebnici na str. 40)

Přečtěte si stranu 86, splňte úkoly 1 - 3.

M: Písemné dělení - PL v souborech ke stažení

 

Pondělí 23.3.

ČJ/IT: Slohové cvičení - E-mailová zpráva (zamyšlení) v rozsahu 10 vět na téma:

Jak se právě mám?

nebo

Radši ve škole nebo radši doma?

Zpráva bude žákem napsaná v těle textu (ne jako soubor v příloze).

Čtení: Do sešitu napsat stručný obsah jedné kapitoly z právě čtené knihy. 

AJ: Vytvořte stránku z diáře podle vzoru na str. 42 učebnice. Ke každému dni napište 1 - 2 aktivity. 

 

Pátek 20.3.

ČJ: Koncovky podstatných jmen -> PL v souborech ke stažení

+ online cvičení ZDE

M(G): Uč. str. 52 celá 

AJ: Pár nových slovíček - Hobbies - Uč. str. 42 a PS. str. 42

(kdo bude potřebovat pomoci, napište mi a domluvíme se na videohovoru)

 

Čtvrtek 19.3.

ČJ: nainstalujte si Didaktu (viz nahoře) a procvičujte knihu Ohebné slovní druhy 1 - Kapitola podstatná jména. (lze to i bez instalace na webu - je třeba povolit flash)

-> moc hezká aplikace

M:  podívejte se na římské číslice na https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice

AJ: procvičujte si  slovní zásobu "ve městě" https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/in-the-town

 

Středa 18.3.
Středeční oddychová aktivita - připravte si pastelky.

V souborech ke stažení najdete češtinářskou omalovánku.


Úterý 17.3.

ČJ: UČ 84/6, 8.
online cvičení: Koncovky podstatných jmen (všechny rody)

M:
1/ Sečti písemně (sčítance zapiš správně pod sebe)

3 631 + 15 408 + 556 66 045 + 279 + 8 003

127 + 156 211 + 37 280 765 + 32 503 + 98

29 052 + 89 + 7 451 212 000 + 837 + 1 1569


2/ Zapiš pět čísel, jejichž číslice řádu desítek je 6 a číslice řádu desetitisíců je 2.


3/ Jedna plastová zahradní židle stojí 179 Kč. Zahradní stolek stojí 579 Kč. Koupili jsme čtyři židle, stolek a slunečník, který stál 1 049 Kč. Kolik korun jsme zaplatili? Kolik korun nám prodavač vrátil, jestliže jsme platili pětitisícovou bankovkou? Mohli jsme si koupit ještě lehátko za 1 350 Kč?


VL: přečíst stranu 10 a do sešitu na vlastivědu napsat výpisky (datum!) 

 

Pondělí 16.3.

ČJ:  Pracovní list (kromě cv. 5) - viz soubory ke stažení níže

UČ. str. 82, cv. 8, 9.

 

M: Slovní úlohy: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-nasobeni-viceciferne-2-uroven/1215


Čtvrtek 12.3.

ČJ:

 UČ: str. 81, cv. 1, 2, 3, 3 a), 4, 4 a), b)

M:

UČ: str. 54, cv. 20, 21. str. 55, cv. 26, 27, 28.

 

Pátek 13.3.

ČJ: UČ: str. 81 cv. 5.; PS: dokončení stran 20, 21.

online procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/13

M: UČ: str. 46 celá.

AJ: procvičování výslovnosti číslovek:

 https://www.youtube.com/watch?v=dNP6L6y7ZEM

online procvičování číslovek

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers

 

 


 


 

Prosím, zašlete mi skeny / fotografie dosavadní práce.

email:  filip.hahn@skolavolduchy.cz  nebo hahn.filip@skolavolduchy.cz

-> fungují obě varianty


Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:

Login: crna652@didakta.cz

Heslo: EDKE

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

 

 

Samostudium žáků v době uzavření školy:

 Stav učiva k 10.3.

ČJ: Bylo probráno skloňování podstatných jmen a všechny vzory všech tří rodů.

Děti by měly vzory nejen znát, ale i správně používat.

M:Děti by měly umět počítat s přirozenými čísly do 1 000 000. (+ - : *) Dále násobit a dělit násobky čísla 10. (450 000 : 500; 200 * 7 000, apod.) Dále jsme probírali převody jednotek (zejména jednotek času).

AJ: Byli jsme u konce aktuální lekce: číslovky do sta, určování času způsobem 8:20 = eight twenty.

Dále názvy televitních pořadů, předložky on, at.

 


Způsob práce 

Zaveďte nový sešit s linkami "Samostudium".

Každý den bude označený datem.

Zadanou práci vyplňujte pouze do tohoto sešitu.

Pokud bude práce obsahovat pracovní list, tento si vytiskněte a vložte do sešitu.

Pokud si PL nemůžete vytisknout, úkoly z něj do sešitu přepište.

Práci zadanou do pracovního sešitu označujte vždy aktuálním datem.

Zkratky: UČ = učebnice, PS = pracovní sešit, PL = pracovní list

 

 


Vánoční přání tříd - prosinec 2019 4


Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

INF

ČJ

ÚT

ČJ

M

AJ

TV

TV

ST

ČJ

M

VL

AJ

PV

ČT

ČJ

M

ČJ

HV

ČJ

AJ

VV

VV

M