1.A třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Michaela Plundrichová
E-mailový kontakt michaela+dot+plundrichova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: přízemí směr na Svojkovice
Počet žáků
17

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

PO

TV

TV

ČJ

PRV

ÚT

ČJ

M

ČJ

HV

ST

ČJ

M

PRV

ČJ

ČT

ČJ

M

PV

ČJ

ČJ

M (1B - VV)

VV (1B - M)

ČJ

Písmeno a hláska O

Písmeno a hláska S

PÍSMENO A HLÁSKA B

Písmeno a hláska U

PÍSMENO A HLÁSKA A , L

sv. Martin na bílém koni

EKOHRÁTKY

PÍSMENO A HLÁSKA M,E

PŘEDSTAVENÍ PROFESE LÉKÁRNÍKA

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

PÍSMENO A HLÁSKA I,P