4.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro, směrem ke kostelu
Počet žáků
19

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

INF

ČJ

ÚT

ČJ

M

AJ

TV

TV

ST

ČJ

M

VL

AJ

PV

ČT

ČJ

M

VV

VV

ČJ

AJ

M

ČJ

HV

Vánoční přání tříd - prosinec 2019 1
Vážení rodiče,
chtěla bych vás požádat, zda je u vás možné,
abyste dosavadní práce vašich dětí ve zvláštním sešitě naskenovali či vyfotili a poslali na můj email.
K tomuto účelu budou sloužit volné středy.
Tedy zítra 18.3.2020  první zpětná vazba předchozích zadávaných úkolů.
Každý žák bude mít svoji složku, ve které se budou ukládat jeho práce k následnému vyhodnocení a hodnocení.
Je to jediný možný prostředek komunikace, který naše technika v současnosti umožňuje všem.
Děkuji za pochopení dané situace.
 
Pokud s tím někdo bude mít problém, je třeba mi dát vědět.
Určitě najdeme řešení.
S pozravem
Mgr. Dana Široká
třídní učitelka ZŠ Volduchy
Vážení rodiče,
chtěla bych vás požádat, abyste při jakémkoliv dotazu ohledně zadávaných úkolů
kontaktovali mě:
emailem : sykorka.dana@seznam.cz
nebo telefonicky do školy : 371 728 351.

Vážení rodiče žáků 4.B,
organizační pokyny pro samostudium vašich dětí v době vyhlášených opatření:
Způsob práce
Zaveďte prosím:
sešit č. 544, který si nadepíší SAMOSTUDIUM od 12.3.2020 + své jméno
desky A4.
Každá písemná práce na daný den bude označena daným datem.
V tomto sešitě si vyhradí jeden list na  úkoly daného dne.
Na jednu stranu budou psát úkol z jednoho předmětu (např. Čj), na druhou (M).
Úkol dne bude obsahovat:  datum, zadání  (cvičení/strana v učebnici),
Pokud bude pracovní list PL, prosím vytisknout (nemáte-li tiskárnu, děti přepíší zadání na volný list)  zakládat do desek.
Zkratky: UČ = učebnice, PS = pracovní sešit, PL = pracovní list                                            
Práce z Čj, M, Aj budu posílat v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. Středa bude volná.

 

 

 

 

 

19.2.2020  začíná pro čtvrťáky plavecký kurz v Rokycanech.

Organizační věci mají žáci v notýskách.

 

 

 

 

 

Čtvrtletní konzulce pro rodiče žáků 4.B

se konají v úterý 19.11.2019 od 14-17h.

 

 

Dne 10.9.2019 v 16h se koná schůzka rodičů žáků třídy 4.B.

Na všechny rodiče se těší nová třídní paní učitelka  4.B - Mgr. Dana Široká.

Školní rok 2019/20

Od 4.9.2019 mají žáci již normální výuku dle rozvrhu třídy,

měli by mít již všechny sešity potřebné pro vyučování podepsané.

Informace pro rodiče

Školní rok 2017/2018

Fotogalerie třídy

Školní rok 2016/17

Písmeno a hláska U

Písmeno a hláska B

Písmeno a hláska S