5.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro, směrem ke kostelu

 

 

 

 

Dne 16.6.2021 jdeme na školní výlet do místního okolí.


 

 

 

 

 

17.5.2021

            Ve čtvrtek 20.5.2021 jsou naplánovány indviduální konzultace rodičů žáků 5.B.
                  Konzultace se budou konat ve třídě 5.B od 14h do 16h.

 

 

 

Od 17.5.2021 je obnovena prezenční výuka žáků  5.B

 

 

 

 

Informace k návratu dětí 5.B do školy- 19.4.2021

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

Vyučování ve škole pro naši třídu 5.B začíná 19.4.2021 v 7.45h.

Před vyučováním bude u všech žáků 2x týdně proveden antigenní test z nosu.

Pokud bude mít žák svůj test, tak si udělá ten svůj.

Testovat se bude vždy v pondělí a čtvrtek.


Na obědy jsou automaticky děti přihlášeny na ten týden, kdy jsou ve škole. Případné odhlášky řešte individuálně.

 

Mgr. Dana Široká


Časy on-line připojení, které platí od 12.4.2021

On-line připojení v učebně 5.B   -    Mgr. D.Široká

Po, Út,  Pá    - 11.00  -   12.30h
St                  -   8.00  -     9.30h
Čt.                 -   9.00 -    12.30h          individuální konzultace

   
Mgr. Dana Široká
 
           
8. 2. 2021

Vážení rodiče,
informace pro Vás k distanční výuce a videohovorům.

Každý den mají žáci 5.B v učebně třídy v 8.00h  připravenou samostanou práci a pokyny.

Videohovory 5.B v učebně jsou pravidelně v těchto hodinách:


Po, Út, St, Pá  -- 10.00  -   12.30h   společné vyučování  - výklad
                 Čt.  --   9.00  -   12.30h   individuální připojování


Mgr. Dana Široká
Vladimíra Štětinová- pedagogický asistent
4.1.2021

Od 4.1. 2021 přešla výuka třídy 5.B dle vládního nastavení na distanční výuku do odvolání.

Každý den mají žáci v učebně v 8h úkoly na dopoledne daného dne, poté následuje videohovor.

Videohovory třídy společně jsou v pondělí, úterý a pátek od 11 - 12.30h.

Středeční dopoledne mají žáci individuální práci.

Čtvrtek dopoledne od 11 - 12.30h se připojují žáci na individuální videohovory dle potřeby žáka.

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

letošní školní rok 2020/2021 nám začal zatím bez roušek ve škole. Bohužel od zítřka 10.9.2020 budou roušky povinné i pro děti v budově školy. Po vstupu do své třídy si žáci roušky mohou sundat a celé vyučování být bez nich.

Jde o vládní opatření, které je nutné dodržovat v každé budově.

Prosím dejte tedy dětem alespoň 2 roušky do tašky.

Děkuji za úpochopení,

 

Mgr. Dana Široká

tř. učitelka 5.B

 

 

 

 

Rozvrh hodin pro rok 2020 / 21

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

M

AJ

ČJ

 

TV

TV

ÚT

ČJ

M

HV

VL

 

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

 

ČT

ČJ

M

ČJ

INF

 

 

ČJ

M

AJ

PV

VL

 

 

Fotografie ze školního roku 2020 / 2021

Přírodovědná vycházka

4.9.2020 jsem se se třídou vypravili do přírody k lesu. Cestou žáci sbírali přírodniny, které pak u lesa zužitkovali při tvorbě přírodních mandal. Krásnou procházku zakončili krásnou tvorbou ve skupinách.

Obrázek Tobiase Chlápeka měl velký úspěch v každoroční výtvarné a literární soutěži, kterou vyhlašují Hasiči. Obrázek se natolik líbíl, že byl poslán i do krajského kola soutěže. Za velmi krásné umístění byl odměněn. Dárky mu byly předány ve škole.

Každým rokem se naše škola účastní na konci školního roku akce Olympijský běh. Letos tato akce byla posunuta na začátek nového školního roku. Jde o sportovní akci, která prověřuje fyzickou a psychickou zdatnost dětí v běhu na 1 km ve všech třídách.

V hodině pracovního vyučování si děti užily vánoční výzdobu při výrobě svátečních svícnů na vánoční stůl. Samy si přinesly větvičky, pentle, ozdoby a svíčky. Díky tatínkovi Vanesy Suché si mohli všichni ve třídě nazdobit vellmi krásné a vkusné březové plátky.

V prosinci žáci vyráběli notebooky jako svoje hodnocení distanční výuky.