5.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro, směrem ke kostelu

4.1.2021

Od 4.1. 2021 přešla výuka třídy 5.B dle vládního nastavení na distanční výuku do odvolání.

Každý den mají žáci v učebně v 8h úkoly na dopoledne daného dne, poté následuje videohovor.

Videohovory třídy společně jsou v pondělí, úterý a pátek od 11 - 12.30h.

Středeční dopoledne mají žáci individuální práci.

Čtvrtek dopoledne od 11 - 12.30h se připojují žáci na individuální videohovory dle potřeby žáka.

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

letošní školní rok 2020/2021 nám začal zatím bez roušek ve škole. Bohužel od zítřka 10.9.2020 budou roušky povinné i pro děti v budově školy. Po vstupu do své třídy si žáci roušky mohou sundat a celé vyučování být bez nich.

Jde o vládní opatření, které je nutné dodržovat v každé budově.

Prosím dejte tedy dětem alespoň 2 roušky do tašky.

Děkuji za úpochopení,

 

Mgr. Dana Široká

tř. učitelka 5.B

 

 

 

 

Rozvrh hodin pro rok 2020 / 21

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

M

AJ

ČJ

 

TV

TV

ÚT

ČJ

M

HV

VL

 

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

 

ČT

ČJ

M

ČJ

INF

 

 

ČJ

M

AJ

PV

VL

 

 

Fotografie ze školního roku 2020 / 2021

Přírodovědná vycházka

4.9.2020 jsem se se třídou vypravili do přírody k lesu. Cestou žáci sbírali přírodniny, které pak u lesa zužitkovali při tvorbě přírodních mandal. Krásnou procházku zakončili krásnou tvorbou ve skupinách.

Obrázek Tobiase Chlápeka měl velký úspěch v každoroční výtvarné a literární soutěži, kterou vyhlašují Hasiči. Obrázek se natolik líbíl, že byl poslán i do krajského kola soutěže. Za velmi krásné umístění byl odměněn. Dárky mu byly předány ve škole.

Každým rokem se naše škola účastní na konci školního roku akce Olympijský běh. Letos tato akce byla posunuta na začátek nového školního roku. Jde o sportovní akci, která prověřuje fyzickou a psychickou zdatnost dětí v běhu na 1 km ve všech třídách.

V hodině pracovního vyučování si děti užily vánoční výzdobu při výrobě svátečních svícnů na vánoční stůl. Samy si přinesly větvičky, pentle, ozdoby a svíčky. Díky tatínkovi Vanesy Suché si mohli všichni ve třídě nazdobit vellmi krásné a vkusné březové plátky.

V prosinci žáci vyráběli notebooky jako svoje hodnocení distanční výuky.