5.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Dana Široká
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro, směrem ke kostelu

Rozvrh hodin pro rok 2020 / 21

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PO

ČJ

M

AJ

ČJ

 

TV

TV

ÚT

ČJ

M

HV

VL

 

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

 

ČT

ČJ

M

ČJ

INF

 

 

ČJ

M

AJ

PV

VL

 

 

Fotografie ze školního roku 2020 / 2021

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

letošní školní rok 2020/2021 nám začal zatím bez roušek ve škole. Bohužel od zítřka 10.9.2020 budou roušky povinné i pro děti v budově školy. Po vstupu do své třídy si žáci roušky mohou sundat a celé vyučování být bez nich.

Jde o vládní opatření, které je nutné dodržovat v každé budově.

Prosím dejte tedy dětem alespoň 2 roušky do tašky.

Děkuji za úpochopení,

 

Mgr. Dana Široká

tř. učitelka 5.B

 

 

 

Přírodovědná vycházka

4.9.2020 jsem se se třídou vypravili do přírody k lesu. Cestou žáci sbírali přírodniny, které pak u lesa zužitkovali při tvorbě přírodních mandal. Krásnou procházku zakončili krásnou tvorbou ve skupinách.