2.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Jitka Matoušková
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: I. patro vlevo (ke kostelu)
Počet žáků
20

Rozvrh hodin

  1.
2.
3.
4.
5.
PO
 ČK  M  Čj  PRV  AJN
Út  ČJ
 M  TV  TV
 VV
ST  ČJ  M  ČJ  Pv  Čj
ČT  Čj  M
 ČJ  x - oběd
 HV
 ČJ
 M
 ČJ
 IT  PRV
ČK = čtenářský klub.

Školní rok 2017/18

Informace pro rodiče

  • Úterý 24. 4. 2018 přírodovědná výuka do 11.25. Zkrácené vyučování - výuka do 11.25
  • Výlet do West Parku 5. 6. 2018
  • KONZULTACE K 3. čtvrtletí 2017/18 - ÚTERÝ 17. 4. 2018 13:30 - 16:00
  • Upozorňuji na zvýšený pohyb kamiónů v obci. - viz aktualita z 11. 4. 2018
  • Ve škole se vyskytly vši. Více informací - aktualita z 3. 4. 2018

 

 

Co v dubnu umíme? 

ČJ - čteme s porozuměním, pravopis měkkých a tvrdých souhlásek, pravopis souhlásek uvnitř a na konci slov, řadíme slova podle abecedy, píšeme všechna písmena, vymýšlíme věty na dané téma

M - počítání do sta s přechodem desítky, začínáme násobení

Viděli jsme ukázku dravců - moc se nám líbila.

Oslavili jsme Velikonoce, ve škole jsme si oprášili znalosti o Velikonocích, zvycích, jídlech, atd.

BŘEZEN

Společně s 1. B jsme pracovali na projektu k Olympiádě 2018.

Zkoušeli jsme uspět v Matematickém klokanovi - kategorie Cvrček.

Naučili jsme se báseň, za druhé třídy postoupila do dalšího kola Recitační soutěže Zdeňka Moulisová.

ÚNOR

Proběhla beseda se spisovatelkou Fišarovou.

23. 2. - 2. 3. byly chřipkové prázdniny.

LEDEN

Úspěšně jsme zakončili druhé pololetí druhé třídy.

Vyzoušeli jsme si hru na digeridoo na hudebním programu.

PROSINEC

Nacvičovali jsme na Vánoční koncert, pozorovali jsme ptáky létající na krmítko, měli jsme vánoční besídku.

Na besedu přišel spisovatel, který napsal knihu O kapříku Metlíkovi.

LISTOPAD

Na listopad plánujeme projekt Povolání. Pravděpodobně navštívíme Dálniční policii ve Svojkovicích, Obecní úřad Volduchy, soudní přelíčení v Rokycanech.

Děkujeme rodičům, kteří nám exkurze umožní.

Naše aktivity

Čtenářský klub 2.B

Líza a Pupík v Africe- Eva Bavorová, Tomáš Suder

První knihu jsme nejen poznali, ale také víme o čem vypráví, textu jsme porozuměli,

všechny úkoly jsme splnili a pochopili. Docela jsem se pobavili, kniha je vtipná a vtip-

ná jsou i některá slova, která pronáší hlavní hrdinové kočička Líza a pejsek Pupík.

Do Afriky se vypravili hledat opičku Žužu a tady se seznámili nejen se spoustou afric-

kých zvířat, ale hlavně se zebrou Zuri.

Paní ředitelku jsme poprosili, že chceme poznat i další díl této knihy Líza a Pupík je-

dou na výlet. Druhou knihu začínáme číst v pondělí 16.10. 2017.

Školní rok 2016/17

Ostatní informace

Pravděpodobně bude kurs bruslení, bližší informace na e-mailech.

Písmeno a hláska U

Písmeno a hláska B

Písmeno a hláska S

Písmeno a hláska O

Již od prvního dne se učíme číst písmeno O, umíme ho dlouze vyslovovat, poznáme čtyři tvary - velké, malé, tiskací, psací. Uvolňujeme ruku - píšeme ovál. Dramatizujeme pohádku O třech prasátkách.