2.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Jitka Matoušková
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: I. patro vlevo (ke kostelu)
Počet žáků
20

Rozvrh hodin

  1.
2.
3.
4.
5.
PO
 ČK  M  Čj  PRV  AJN
Út  ČJ
 M  TV  TV
 VV
ST  ČJ  M  ČJ  Pv  Čj
ČT  Čj  M
 ČJ  x - oběd
 HV
 ČJ
 M
 ČJ
 IT  PRV
ČK = čtenářský klub.

Školní rok 2017/18

Informace pro rodiče

Prosím dodat čtvrtky a další pomůcky do pátku 15.9.

Do pátku 22. 9. prosím dodat peníze za PS.

Již se učíme, opakujeme psaní písmen po prázdninách, čtení pokynů, z čítanky. V M opakujeme počítání do 20 bez přechodu desítky. V PRV opakujeme dopravní výchovu, pravidla chování ve škole, orientaci ve škole, pracovníky naší školy. V AJN se žáci seznámili s učebnicí, naučili se pozdrav. V TV chodíme na sportovní vycházky, začneme chodit i do tělocvičny. Ve VV si žáci vyrobili a vyzdobili desky na výkresy, zkoušeli ilustrace jako Zdeněk Smetana. V PV si žáci odnesli vyrobenou záložku, a ozdobili třídu jablky a hruškami z barevných papírů.

Projekt POVOLÁNÍ

Na listopad plánujeme projekt Povolání. Pravděpodobně navštívíme Dálniční policii ve Svojkovicích, Obecní úřad Volduchy, soudní přelíčení v Rokycanech.

Děkujeme rodičům, kteří nám exkurze umožní.

Školní rok 2016/17

Ostatní informace

Pravděpodobně bude kurs bruslení, bližší informace na e-mailech.

Písmeno a hláska U

Písmeno a hláska B

Písmeno a hláska S

Písmeno a hláska O

Již od prvního dne se učíme číst písmeno O, umíme ho dlouze vyslovovat, poznáme čtyři tvary - velké, malé, tiskací, psací. Uvolňujeme ruku - píšeme ovál. Dramatizujeme pohádku O třech prasátkách.