3.B třída

Třídní učitelka: 

Mgr. Jitka Matoušková
Asistent pedagoga Vladimíra Štetinová
E-mailový kontakt jitka+dot+matouskova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro, směrem ke kostelu
Počet žáků
19

Školní rok 2018/19

Rozvrh hodin

  1. 2. 3.
4.
5.
PO.  Čj PRV
M VV Čj
ÚT.  Čj  M AJ  TV TV
ST.  Čj M
PRV
 AJ  Hv
ČT.  Čj M
 Aj Čj
PRV
PÁ. Čj
 M  PV ČJ
 INF

Informace pro rodiče

Plánujeme

Účast na karnevalu v Dobřívě - 15. března 2019, téma Cesta kolem světa.

Výlet do Prahy do Mořského světa - termín upřesníme.

Čeká nás divadelní představení v Divadle Alfa - termín upřesníme.

 

Co se děje v naší třídě?

V únoru v ČJ procvičujeme vyjmenovaná slova po M. Umíme už vyjmenovaná slova po Z, B, L. Procvičujeme slovní druhy. V těch žáci nemají vůbec jistotu, je třeba je procvičovat - měli by umět poznat podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, předložky, spojky.

Čteme z čítanky, mimočítankovou četbu Děti z Bullerbynu.

Píšeme popis, pozvánku na událost.

Seznamujeme se se zvyky - aktuálně s Masopustem.

 

V M počítáme do 1000.

 

V PRV žáci probírají téma Vesmír.

 

V AJ aktuálně probíráme části lidského těla, otázky Has it got...? 

 

VV, PV reflektují aktuální témata. Momentálně karneval, zimu.

Školní rok 2017/2018

Fotogalerie třídy

Čtenářský klub 2.B

Líza a Pupík v Africe- Eva Bavorová, Tomáš Suder

První knihu jsme nejen poznali, ale také víme o čem vypráví, textu jsme porozuměli,

všechny úkoly jsme splnili a pochopili. Docela jsem se pobavili, kniha je vtipná a vtip-

ná jsou i některá slova, která pronáší hlavní hrdinové kočička Líza a pejsek Pupík.

Do Afriky se vypravili hledat opičku Žužu a tady se seznámili nejen se spoustou afric-

kých zvířat, ale hlavně se zebrou Zuri.

Paní ředitelku jsme poprosili, že chceme poznat i další díl této knihy Líza a Pupík je-

dou na výlet. Druhou knihu začínáme číst v pondělí 16.10. 2017.

Školní rok 2016/17

Ostatní informace

Pravděpodobně bude kurs bruslení, bližší informace na e-mailech.

Písmeno a hláska U

Písmeno a hláska B

Písmeno a hláska S

Písmeno a hláska O

Již od prvního dne se učíme číst písmeno O, umíme ho dlouze vyslovovat, poznáme čtyři tvary - velké, malé, tiskací, psací. Uvolňujeme ruku - píšeme ovál. Dramatizujeme pohádku O třech prasátkách.