3. třída

Třídní učitelka: 

Bc. Filip Hahn
E-mailový kontakt filip+dot+hahn(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro vpravo (vedle sborovny)
Počet žáků
28

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

TV-d / VV-ch

TV-d / PV-ch

PRV

TV-ch / VV-d

TV-ch / PV-d

ÚT

ČJ

M

ČJ

M

AJ

ST

AJ

PRV

ČJ

HV

ČJ

ČT

M

ČJ

PRV

M

AJ

ČJ

M

ČJ

ČJ

IT

ch = chlapci, d = dívky

Aktuality

Doplatek školního výletu: 78 Kč - doprava

20.6. - Olympijský běh


 

 

 

  

Žádost vyučujících AJ:

"V případě absence dětí oslovujte mailem vyučující AJ - Mengrová, Plundrichová - a dotazujte se na doplnění učiva."