5.B třída

Třídní učitelka: 

Gabriela Pelcová
E-mailový kontakt gabrielapelcova@email.cz
Umístění třídy: podkrovní učebna po pravé straně
Počet žáků
15

Školní rok 2018 / 2019

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

VL

M

TV

TV

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

ČT

ČJ

M

VL

INF

HV

 

ČJ

M

AJ

PV

ČJ

 

Informace pro rodiče

Dobrý den,

 organizační informace k  prvnímu školnímu týdnu 3. 9. - 7.9. v novém školním roce 2018/2019 :

3.9. -  7.45h  -  8.30h,  žáci dostanou přihlášky do ŠJ a nahlásí, kdo jde v úterý již na oběd
            Upozorňuji, že žáci od páté třídy chodí již na obědy sami !

4.9. -  vyučování do 11.25h, oběd od 11.30h
5.9. -  výuka dle rozvrhu