Rozvrhy hodin pro školní rok 2018 / 2019

1. třída

 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

ČJ

HV

ÚT

TV

TV

ČJ

PRV

ST

ČJ

M

ČJ

PV

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ

ČJ

M

VV

ČJ

2.A třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

TV

TV

ČJ

M

PV

ÚT

ČJ

M

ČJ

PRV

 

ST

ČJ

M

PRV

ČJ

INF

ČT

ČJ

M

ČJ

VV

 

ČJ

M

ČJ

HV

 

2.B třída

  1.
2.
3.
4.
5.
PO
 TV  TV  Čj  M  ČJ
Út  ČJ
 M ČJ  (oběd)
HV
ST  ČJ  M  ČJ  INF  
ČT  Čj  M
 PRV  PV
ČJ
 ČJ
 M
 VV
 ČJ  

3.A třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

INF

ČJ

M

PRV

ČJ

ÚT

ČJ

M

AJ

TV

TV

ST

ČJ

M

VV

AJ

ČJ

ČT

ČJ

M

AJ

PRV

HV

ČJ

M

PV

ČJ

PRV

ch = chlapci, d = dívky

3.B třída

  1. 2. 3.
4.
5.
PO.  Čj PRV
M VV Čj
ÚT.  Čj  M AJ  TV TV
ST.  Čj M
PRV
 AJ  Hv
ČT.  Čj M
 Aj Čj
PRV
PÁ. Čj
 M  PV ČJ
 INF

4. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

M

TV

TV

INF

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

HV

ST

ČJ

VL

AJ

M

ČJ

ČT

M

ČJ

PV

AJ

ČJ

M

ČJ

VV

VV

5.A třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

VL

M

TV

TV

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

ČT

ČJ

M

VL

HV

INF

 

ČJ

M

AJ

ČJ

PV

 

5.B třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

VL

M

TV

TV

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

ČT

ČJ

M

VL

INF

HV

 

ČJ

M

AJ

PV

ČJ