Provozní doba: 6,00 - 7,45 hodin

                         11,15 - 16,00 hodin

 

Docházka

Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být omluvena zákonnými zástupci písemně.

Má - li být dítě uvolněno dříve nebo později než v hodinu určenou na přihlášce, musí se předem písemně prokázat.

Jakákoli další změna v docházce musí být též provedena písemně.

 

Příchody a odchody

Zákonní zástupci si mohou žáky vyzvednout do 13,00 hodin a pak od 14,30 hodin, a to v půlhodinových intervalech, tj. v 14,30 hod., 15,00 hod., 15,30 hod. a v 16,00 hodin. Příchod do ranní družiny je možný opět v půlhodinových intervalech, tj. v 6,00 hod., v 6,30 hod. a v 7,00 hodin. Příchody i odchody budou hlavním vchodem.

 

Věci do ŠD

Žáci si do ŠD přinesou věci na převlečení (každý den chodíme na vycházku), mohou být i boty, náhradní spodní prádlo a ponožky (nejlépe v látkové tašce); dále balík papírových kapesníků.

 

Platba

Příspěvek na provoz ŠD činí 120,00 Kč měsíčně (nutno zaplatit v daném měsíci).

Platbu je také možné provést na dvakrát a to za období září - prosinec (480,00 Kč) a leden - červen (720,00 Kč) nebo jednorázově na celý školní rok (1200,00 Kč).

Platbu je nejlépe provádět převodem na účet školy 78-3643380207/0100, případně hotově u p. L. Monhartové.


 Telefonní čísla

J. Bejčková 733 677 298

L. Čarnogurská 604 400 920