Práce ve školní družině

Informace o školním roce 2016 - 2017

Počet přihlášených žáků v ŠD je šedesát pět.

Děti jsou rozděleny na odpolední činnost do dvou oddělení.

V letošním roce pracuje naše školní družina podle celoročního projektu SOVÍ ŠKOLA.

 


  V uplynulých měsících jsme zažili: 

září


Sem patřím i já.  Strom přátelství. Seznámení s novými kamarády

Dopravní situace v okolí školy - teorie i praktický nácvik.

Podzimní stopovaná - otázky a úkoly s celoroční tématikou.

Školička vaření - ovocný salát.

Táboráček - opékání uzenin.

Sv. Václav - život a legenda. Vyprávění a čtení. 

říjen

4.10. Světový den zvířat. Máme rádi zvířata.

Fotografie mazlíčků, četba knihy, práce s časopisem, encyklopedií, atlasem zvířat. Vycházka ke koním. Výtvarné zpracování tématu.

Bílá pastelka. Akce na podporu slabozrakých a nevidomých.

Bílá slepecká hůl. Slepecké písmo.Malujeme pastelku.

Běžné každodenní činnosti vyzkoušej se zavázanýma očima.

Bramboriáda - soutěže, hry s bramborami, tvoříme z brambor,vaříme brambory.

Svátek stromů - přírodovědná vycházka ke studánce.

Najdi si svůj strom a obejmi ho.

 listopad

Drakiáda - pouštění draků na louce, vyrábíme barevné dráčky.

Víčkohrátky - zábavné odpoledne. Stavíme, tvoříme  soutěžíme,

cvičíme s víčky.

Větrníkový den - akce na podporu nemocných cystickou fibrózou. Výroba papírových větrníků.

 prosinec

3.12.Mezinárodní den postižených - zkoušíme preslit levou rukou , ústy, nohou, se zavázanýma očima. Je to těžké, ale snažíme se.

Advent -

vánoční zvyky, koledy. vyprávění o Vánocích. Vánoce dříve a dnes.

Vánoční tvoření.

Vycházky do přírody - sportovní a pohybové hry.

 leden

Zimní radovánky - pohyb na sněhu. Bobování, stavby ze sněhu. Otužování.

Tři králové - vyprávění, četba, zpěv. Charita.

Cesta ke zdraví - důležitá telefonní čísla, modelové situace v ŠD.

Čas pro ptáky - Ptáci v zimě, přikrmování, výroba krmítek, vyhledávání informací - přezimující ptactvo, ptačí tanec, zpěv ptáků, soutěže a kvízy.

Hry. Výtvarné zpracování tématu.

Školička vaření - banánová mňamka

Turistická vycházka k buku - Pošeptej si své přání.

Rokem skokem - čas - rok, roční období, dny, hodiny, minuty, vteřiny.

Křížovka-tajenka. Četba. Výtvarné zpracování tématu.

Soví škola - Školička etikety - chování, vztahy mezi spolužáky, pořádek ve svých věcech. Modelové situace. Mistr E.

 únor

Soví školaPovolání dříve a dnes - týdenní projekt

Exkurze do služeb a firem v obci. Hry, soutěže, výtvarné zpracování tématu.

Svatý Valentýn - tvořivá dílna

Školička vaření - veselé tousty

Pruhovaný den - soutěž, kdo bude mít více pruhovaného oblečení na sobě.

Masopust a masopustní masky -výroba masek z krabic. Vycházka obcí v maskách

za vydatného rámusení.

Pojď na čaj - připrav si občerstvení pro kamaráda. Odpoledne her, povídání a mlsání.

 březen

Tvoření k MDŽ - zápichy do květináčů.

Školička vaření - zdravé mlsání- veselý pribináček.

Soví škola - Středověká zábava - tanec a hudba.

Vtipné odpoledne aneb bavíme se navzájem - vtipy a kouzla.

Vítáme jaro - lidové zvyky a tradice. Hledáme jaro v přírodě.

Jarní tvoření - rozkvetlé trávníky, motýli, obrázky s jarními květinami.

Úklid fotbalového hřiště a okolí aneb chceme si hrát v čistém prostředí!

 duben

Velikonoce - zvyky a tradice - čtení, vyprávění.

Velikonoční tvoření - setí obilíčka, tvorba zápichů a slepiček, zdobení vajec různými způsoby.

Velikonoční (vajíčkové) pokusy aneb Věda je zábava s Maruškou Moulisovou z DDM Rokycany.

Školička vaření - mračouny a smějáčky.

Soví škola - finanční gramotnost. Peníze, cena peněz. Hospodaření a plýtvání.

Hry s vajíčky.

Den Země. Úklid v obci.

Výroba čarodějnic z odpadového materiálu.

 květen

Táboráček - spálení čarodějnic a špatných vlastností. Opékání uzenin.

Tvořivá dílna - dárečky pro maminky ke Dni matek - vázičky a přívěsky.

Školička vaření - horké maliny se zmrzlinou.

Výtvarná dílna - jarní stromy, květiny.

Detektiv Očko - hledání pokladu spojené s plněním úkolů.

Soví škola - hry a hračky dříve a dnes.

Projekt Příroda kolem nás - pozorování, práce s mikroskopem, atlasy a encyklopediemi.

Projekt voda - koloběh vody v přírodě.

 červen

Den dětí. Piknik v trávě.

Vesmír - práce s modelem sluneční soustavy, skupinový projekt.

Školička vaření - zeleninový mls, zeleninové špízy.

Modré pondělí - soutěž, kdo má více oblečení na sobě v modré barvě.

Léto v lese.

Soví škola - o hrách a hraní.

Akademie - slavnostní zakončení školního roku ve školní družině, vyhlášení výsledků atletického trojboje - odměny. Hodnocení chování za 2. pololetí. Zmrzlinový pohár.