Organizace školního roku 2016 - 2017

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

veškeré informace ( o zařazení do třídy, o platbách) se dozvíte 1. září na nástěnce u vchodu a v šatnách jednotlivých tříd (značky dětí)

Prázdninový provoz

Podzimní prázdniny

Během podzimních prázdnin mateřská škola funguje beze změny.

Vánoční prázdniny

Během vánočních prázdnin bude provoz MŠ přerušen v době od 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017.

Letní prázdniny

Během letních prázdnin bude provoz MŠ přerušen v době od 10. 7. 2017 do 22. 8. 2017.