Organizace školního roku v MŠ

Provoz mateřské školy začíná 1. září 2017. Rozdělení dětí do tříd a značky dětí najdete          v zádveří  MŠ a na webových stránkách školy. Informace pro rodiče nově nastupujících dětí        a o povinném předškolním vzdělávání předškolních dětí se dozvíte na informačních nástěnkách  při nástupu do školky a na třídní schůzce, která bude 11. 9. 2017 od 15.30 hod.          

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Vánoční prázdniny Provoz MŠ přerušen od 23.12.2017 do 2.1.2018.   
Jednodenní pololetní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Jarní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Letní prázdniny  Provoz MŠ přerušen od 9. 7. 2018 do 24. 8. 2018.