Organizace školního roku 2020/2021 v MŠ Volduchy

Provoz mateřské školy začíná 17.8.2020

Nově přijaté děti nastupují do MŠ od 1. 9. 2020. Rozdělení dětí do tříd a značky dětí najdete

na nástěnce v zádveří  MŠ.


U předškolních dětí je nutný zodpovědný přístup k docházce dětí do předškolního zařízení,

což vyplývá z pojmu povinná docházka předškoláků. Nepřítomnost předškoláků v MŠ se řádně omlouvá / jako ve škole.

V MŠ Volduchy budeme regulovat hygienickoepidemiologická opatření dle tzv. Semaforu. na webových stránkách budou včas upozornění na změny.

V úvodu roku platí, že při akcích nad sto lidí ve vnitřních prostorách musí být roušky. Jinak zatím roušky ve školce nenosíme.

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Vánoční prázdniny Provoz MŠ přerušen od 23.12.2020 do 3.1.2021.   
Jednodenní pololetní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Jarní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Letní prázdniny  Provoz MŠ přerušen od 12. 7. 2021 do 22. 8. 2021 včetně.