Organizace školního roku v MŠ

Provoz mateřské školy začíná 1. září 2017. Rozdělení dětí do tříd a značky dětí najdete          v zádveří  MŠ a na webových stránkách školy. Informace pro rodiče nově nastupujících dětí        a o povinném předškolním vzdělávání předškolních dětí se dozvíte na informačních nástěnkách  při nástupu do školky a na třídní schůzce, která bude 11. 9. 2017 od 15.30 hod.          

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen
Vánoční prázdniny  
Jednodenní pololetní prázdniny  
Jarní prázdniny  
Velikonoční prázdniny