Organizace školního roku 2019/2020 v MŠ Volduchy

Provoz mateřské školy začíná 26.8.2019.

Nově přijaté děti nastupují do MŠ od 2. 9. 2019. Rozdělení dětí do tříd a značky dětí najdete

na nástěnce v zádveří  MŠ.

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí byly předány na společné červnové schůzce.

U předškolních dětí je nutný zodpovědný přístup k docházce dětí do předškolního zařízení,

což vyplývá z pojmu povinná docházka předškoláků. O ní a dalším se dozvíte na třídní

schůzce, která bude 5.9.2019 v 16,00 hodin.

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin:

Podzimní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Vánoční prázdniny Provoz MŠ přerušen od 23.12.2019 do 3.1.2020.   
Jednodenní pololetní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Jarní prázdniny Provoz MŠ nepřerušen.
Letní prázdniny  Provoz MŠ přerušen od 13. 7. 2020 do 24. 8. 2020 včetně.