EU dotace - projekt ukončen

Projekt

logo: dokument ke stažení 
projektový záměr:
dokument ke stažení
operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
název výzvy:
žádost o finanční podporu z OP VK- IP oblasti podpory 1.4- unit cosi
název prioritní osy:
počáteční vzdělávání
název oblasti podpory:
zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
rozhodnutí o poskytnutí dotace: rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1297/21/7.1.4/2010
název projektu:
podpora inovativních trendů ve výuce, registr.číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0088
název v anglickém jazyce:
support of Inovative Trends in Education
přidělená částka:
729 711,- Kč
doba čerpání dotace:
 1.9.2010 – 28.2.2013