2.A třída

Třídní učitel:  Mgr. Lenka Mengrová
Asistent pedagoga: Alena Šilpochová             
E-mailový kontakt: lenka+dot+mengrova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: přízemí vlevo
Počet žáků:
21

Školní rok 2018/19

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

TV

TV

ČJ

M

PV

ÚT

ČJ

M

ČJ

PRV

 

ST

ČJ

M

PRV

ČJ

INF

ČT

ČJ

M

ČJ

VV

 

ČJ

M

ČJ

HV

 

Informace pro rodiče

Fotografie z naší třídy