3. třída

Třídní učitelka: 

Bc. Filip Hahn
E-mailový kontakt filip+dot+hahn(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy: 1. patro vpravo (vedle sborovny)
Počet žáků
28

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

TV-d / VV-ch

TV-d / PV-ch

PRV

TV-ch / VV-d

TV-ch / PV-d

ÚT

ČJ

M

ČJ

M

AJ

ST

AJ

PRV

ČJ

HV

ČJ

ČT

M

ČJ

PRV

M

AJ

ČJ

M

ČJ

ČJ

IT

ch = chlapci, d = dívky

Aktuality

Od pondělí 25.6. budo vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny.

Obědy odhlašujte individuálně.

 

Úterý 26.6. - vycházka do Habru + opékání špekáčků (vlastních)

 

Pátek 29.6. - Předávání vysvědčení - 1 vyuč. hodina

 

 

 

  

Žádost vyučujících AJ:

"V případě absence dětí oslovujte mailem vyučující AJ - Mengrová, Plundrichová - a dotazujte se na doplnění učiva."