5.A třída

Třídní učitelka:  Mgr. Dana Široká
Zastupující pedagog: Mgr. Lenka Hoblíková
E-mailový kontakt: dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
  lenka+dot+hoblikova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:
podkrovní učebna po levé straně
Počet žáků
14

Školní rok 2018 / 2019

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

VL

M

TV

TV

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

ČT

ČJ

M

VL

HV

INF

 

ČJ

M

AJ

ČJ

PV

 

CO SE UČÍME

Učivo bylo probráno. Nyní opakujeme a připravujeme se na prázdniny.

 

 


Děti 5. A vás zvou na rozlučku se školou, která se koná 27. 6. v 8 hodin ve školní družině.

 

 

 

Dne 24. června jdeme na vycházku do Habru.Děti si vezmou svačinu (uzeninu na opékání), pití, pohodlnou obuv.

 

 

 

Na společnou školní fotografii si děti přinesou 25 Kč.

 

 

 Ve středu 19. 6. se uskuteční ,,Olympijský běh." Tento den si děti nepřinesou věci na vyučování.

S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv na běhání, pokrývku hlavy a dostatek tekutin. 

 

 

 

Pochvala pro všechny děti, které se zúčastnily 30. 5. Dne dětí v  Holoubkově. Byly ukázněné při cestě do Holoubkova a také vyhrály 1. místo ve vybíjené, čímž mi udělaly ohromnou radost.

 

 

3. června se bude 5.A třída fotografovat.

 

Dne 23.4.2019 měly obě páté třídy výlet na horu Říp.

Program i počasí se vydařilo a žáci si odvezli pěkné zážitky.

 

 

 

 

 

Dne 16.4.2019 se konají konzultační hodiny pro 5.třídu

od 14h-16h a to za přítomnosti paní učitelky L.Hoblíkové a D.Široké.

 

 

 

 

 

 Dne 8.3.2019

jede 5.A na divadelní představení Koralína do divadla Alfa na 9 h.

Cena za divadlo a autobus 137  Kč.

 

 

26.2.

Žáci pátých tříd se v měsíci lednu a únoru 2019 zúčastnili okresních kol ve florbalovém turnaji chlapců i děvčat, kde získali prvé místo.

V krajském kole se chlapci umístili na třetím místě. Krajský turnaj děvčata ještě v březnu čeká.

Díky těmto dobrým výsledkům  mohly obě páté třídy shlédnout profesionální utkání juniorské ligy ve florbale v Plzni. Děti si přivezly i hodnotné ceny za doprovodné soutěže, které byly přichystány pro návštěvníky turnaje.

 

 

Dobrý den,

 

den 13.11. 2018 se konají konzultační schůzky 5.A od 13.30 - 15.30h ve třídě školy.

Informace pro rodiče

Dobrý den,

 organizační informace k  prvnímu školnímu týdnu 3. 9. - 7.9. v novém školním roce 2018/2019 :

3.9. -  7.45h  -  8.30h,  žáci dostanou přihlášky do ŠJ a nahlásí, kdo jde v úterý již na oběd
            Upozorňuji, že žáci od páté třídy chodí již na obědy sami !

4.9. -  vyučování do 11.25h, oběd od 11.30h
5.9. -  výuka dle rozvrhu

Fotogalerie z naší třídy

Vycházka 8. 9. 2015

2.A 2015 2