5.A třída

Třídní učitelka:  Mgr. Dana Široká
Zastupující pedagog: Mgr. Lenka Hoblíková
E-mailový kontakt: dana+dot+siroka(AT)skolavolduchy+dot+cz
  lenka+dot+hoblikova(AT)skolavolduchy+dot+cz
Umístění třídy:
podkrovní učebna po levé straně
Počet žáků
14

Školní rok 2018 / 2019

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ

VL

M

TV

TV

ÚT

ČJ

M

ČJ

AJ

 

ST

ČJ

M

AJ

VV

VV

 

ČT

ČJ

M

VL

HV

INF

 

ČJ

M

AJ

ČJ

PV

 

CO SE UČÍME

M:Počítáme se zlomky, učebnice str. 12-15.

 

ČJ: Číslovky, učebnice str. 113-115.

 

 

 

 

 

Dne 23.4.2019 měly obě páté třídy výlet na horu Říp.

Program i počasí se vydařilo a žáci si odvezli pěkné zážitky.

 

 

 

 

 

Dne 16.4.2019 se konají konzultační hodiny pro 5.třídu

od 14h-16h a to za přítomnosti paní učitelky L.Hoblíkové a D.Široké.

 

 

 

 

 

 Dne 8.3.2019

jede 5.A na divadelní představení Koralína do divadla Alfa na 9 h.

Cena za divadlo a autobus 137  Kč.

 

 

26.2.

Žáci pátých tříd se v měsíci lednu a únoru 2019 zúčastnili okresních kol ve florbalovém turnaji chlapců i děvčat, kde získali prvé místo.

V krajském kole se chlapci umístili na třetím místě. Krajský turnaj děvčata ještě v březnu čeká.

Díky těmto dobrým výsledkům  mohly obě páté třídy shlédnout profesionální utkání juniorské ligy ve florbale v Plzni. Děti si přivezly i hodnotné ceny za doprovodné soutěže, které byly přichystány pro návštěvníky turnaje.

 

 

Dobrý den,

 

den 13.11. 2018 se konají konzultační schůzky 5.A od 13.30 - 15.30h ve třídě školy.

Informace pro rodiče

Dobrý den,

 organizační informace k  prvnímu školnímu týdnu 3. 9. - 7.9. v novém školním roce 2018/2019 :

3.9. -  7.45h  -  8.30h,  žáci dostanou přihlášky do ŠJ a nahlásí, kdo jde v úterý již na oběd
            Upozorňuji, že žáci od páté třídy chodí již na obědy sami !

4.9. -  vyučování do 11.25h, oběd od 11.30h
5.9. -  výuka dle rozvrhu

Fotogalerie z naší třídy

Vycházka 8. 9. 2015

2.A 2015 2