Aktuality

Zveřejněno: 21. 5. 2015, zapsal: Lenka Hoblíková

Fotografování dětí se překládá z 27. května na 3. červen 2015.

Zveřejněno: 18. 5. 2015, zapsal: Lenka Hoblíková

Ředitelka organizace  v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlásila dne ...

Zveřejněno: 13. 5. 2015, zapsal: Lenka Hoblíková

Družstvo naší školy ( Veronika Krejčová, Aneta Šindelářová, Ondřej Svejkovský, Aleš Brantner ) získalo v okresním kole dopravní soutěže         1. místo. Gratulujeme k úspěchu a věříme, že nás budou žáci stejně tak ...

Zveřejněno: 4. 5. 2015, zapsal: Lenka Hoblíková

30. dubna uspořádaly první třídy turnaj v kuličkiádě. Každá třída sestavila dvě družstva. Vyhráli tito žáci: Tomáš Horvát,  Sofie Šindelářová, David Šmíd, Lukáš Svoboda.